Sa oled siin

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muudatusettepanekud valmivad sügiseks

7. juuni 2021 - 10:39

Eelmisel nädalal toimus kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse eksperdikomisjoni viimane sisuline kohtumine, kus arutleti peamiselt omavalitsuste koostöö ja liitude regulatsiooni üle. Kohtumisel anti muudatustele viimane sisend, eelnõu peaks valmima sügiseks ning see plaanitakse valitusele esitada järgmise aasta alguses.

„Üks oluline teekond hakkab lõpule jõudma, kaks aastat konstruktiivset koostööd omavalitsuste töö- ja elukorralduse selgemaks ning paremaks reguleerimiseks on olnud intensiivne ja viljakas,“ märkis riigihalduse minister Jaak Aab. „Välja pakutud muudatused on oma erineval moel täna kõik hädavajalikud ning annavad omavalitsustele võrreldes varasemaga suurema enesekorraldusõiguse, mis tähendab, et tulevikus saab valdadel ja linnadel olema suurem voli otsustada, millal ja kuidas oma pädevusse kuuluvaid küsimusi lahendada.“

Kohtumise põhiteemana käsitleti kohalike omavalitsuste koostööd ning komisjon toetas ettepanekut sätestada seaduses Eesti Linnade Valdade Liit selgelt omavalitsuste ainsa üleriigilise esindusorganisatsioonina, mis tagaks ka suurema selguse koostöös riigiga. Liidu asedirektori Jan Trei hinnangul on omavalitsuste ja omavalitsusliitude koostöö üks võimalus õigusruumis paremini oma ülesandeid täita ja omavalitsuste huvide kaitset korraldada. „Analüüsi käigus on eksperdid jõudnud järeldusele, et kehtivas seaduses toodud omavalitsuste koostöö alternatiivid täiendamist ei vaja, küll aga vajab täpsustamist koostöövormide õiguslik osa, mis lihtsustaks ja julgustaks pooli veelgi suuremale koostööle ja huvide kaitsele,“ ütles Trei.

Järgmise sammuna näeb tööprotsess ette kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse ning seotud seaduste muutmise eelnõu ja seletuskirja koostamise. Seaduse teksti arusaadavamaks muutmisel selge keele põhimõtete alusel tehakse koostööd Eesti Keele Instituudiga. Eelnõu valmib sügiseks ning pärast kooskõlastusringi läbimist ja kaasamist esitatakse see valitsusele. Eeldatavalt saab kohalike omavalitsuste elu reguleeriv alusseadus uuendatud enne järgmisi riigikogu valimisi aastal 2023.

Täna kehtiv seadus võeti vastu rohkem kui 25 aastat tagasi, selle muutmisega soovitakse regulatsioone ajakohastada ning vaadatakse üle kogu kohaliku omavalitsuse toimimine. Eksperdikomisjoni koosseisu, arutelude protokollide ja tellitud analüüside info on kättesaadav rahandusministeeriumi omavalitsusveebis.

Veel uudiseid samal teemal

09.06.2021|Rahandusministeerium

Selgusid tänavused regionaalmaasika saajad

Täna anti Stenbocki majas pidulikul vastuvõtul kaheksandat korda välja regionaalarengu auhinnad. Selle aasta konkursil on väljapaistvate tegevustena aukohal kaug- ja koostöövõimalused, ruumiloome, pikaaegne ettevõtlus ja töökohtade pakkumine ning külaelu keskuse - poe - taasavamine.

03.06.2021|Rahandusministeerium

Maa hindamise uued alused said valitsuse heakskiidu

Riigihalduse ministri algatusel kiitis valitsus täna heaks seaduste muudatused, mille kohaselt toimub järgmine maa korraline hindamine 2022. aastal. Uuendused ajakohastavad maa väärtuse, viies maamaksu kooskõlla maa turuväärtuse põhimõtetega. Muudatused ei puuduta seni kehtivat kodualuse maa maksuvabastust, mis jääb kehtima.