Sa oled siin

Kagu-Eestis toimunud riigiametnike välitööde kokkuvõte

15. juuli 2020 - 12:25

Kagu-Eestis toimunud ametnike välitöödest on möödumas aasta. Selle aja jooksul on mitmed võrgustikud uhkelt tööd teinud ning pingutanud välitöödel sündinud ideede ellu viimise  nimel. Rahandusministeeriumi ja Kagu-Eesti arenduskeskuste koostöös korraldati 17. juunil  ZOOM keskkonnas riigiametnike välitööde seireseminar.

Ühtlasi oli seminar proovieksamiks eriolukorra ajal omandatud veebinõupidamiste oskustele. Seminaripäev toimus nelja kohtumisena. Üldosas tehti välitööde tulemuste kokkuvõte ja kolmes eriosas toimusid heaolu-, ettevõtlus- ja taristuseminarid.

Seminari eesmärgid olid:
- saada ülevaade Kagu-Eesti välitöödel sündinud tegevuskava tulemuslikkusest;
- leida uusi ja paremaid võimalusi käivitamisel olevate tegevuste ellu rakendamiseks;
- teha möödunud aastal omandatud kogemuse baasil ettepanekuid täna koostamisel olevasse riiklikku Kagu-Eesti tegevuskavasse aastani 2030.


Seminaride teemad

Seminari üldosas vaadeldi ja anti hinnanguid, kuidas on õnnestunud välitöödel sündinud ideede ellurakendamine. Rahandusministeeriumi spetsialistid andsid ülevaate, kuidas on kavas uuendada riiklikku Kagu-Eesti tegevuskava aastani 2030.

Seminari eriosas mindi süvitsi ja vaadeldi lähemalt välitööde tulemusi kolmes valdkonnas kolmel erineval veebikohtumisel: heaolu, ettevõtlus ja taristu. Tegevuskavas kirjeldatud projektide eestvedajad andsid ülevaate tegevuse edenemisest ja kitsaskohtadest. Arutati läbi võimalused kitsaskohtade lahendamiseks ning tulevasteks tegevusteks. Samuti esitati vajadusel ettepanekud koostamisel olevasse riiklikku Kagu-Eesti tegevuskavasse.

Eriseminaridel kasutati varasemat koostöömudelit: seminari tööd juhtisid valdkonna eksperdid ja panustada said soovi korral kõik, ka need kelle valdkonnaga käsitlemisel olevad teemad vaid otsa pidi seotud on. Seminaridele kaasati välitöödel osalenud riigi-, kohalike omavalitsuste ja kolmanda sektori spetsialiste. Kokku osales seireseminaril ca 90 inimest, mis moodustas 70% kutsututest. Osalejad jagunes enam vähem ühtlaselt eriseminaridele. Heameel on, et osalesid kõikide omavalitsuste ja arenduskeskuste esindajad ning enamus ministeeriumite koostööpartnerid.
 

Olulisim kasu Kagu-Eesti ametnike välitöödest

Kui välja tuua olulisem kasu Kagu-Eesti riigiametnike välitöödest, siis selleks on paremad suhted kohalike arendajate ja riigiasutuste vahel. Välitööde ettevalmistus oli pikk protsess ja sellele järgnenud aeg piirkonnaüleste tegvustega tegelemiseks parandas tublisti omavahelist suhtlemist  kohalike Kagu-Eesti arenduskeskuste vahel. Kindlasti löödi mõra müüti, et Kagu-Eesti koosneb vaid kolmest omavahel konkureerivast maakonnast, mille keskus asub Tartus ja mis sarnanevad üksteisega vaid sotsiaalmajanduslike näitajate poolest.

Teiseks oluliseks kasuks on võtmeideede väljasõelumine, millega piirkonnas edasi tegeleda ja mille tulemuste saavutamiseks fookus suunata. Nendeks tegevusteks on kaugtööpiirkonna väljaarendamine, tööstusalade edendamine ja vajadus kiire internetivõrgu järele. Ja kolmandaks oodatakse riiki koostööle piirkonna jaoks kasulikes projektides. Selleks sai esitatud ettepanekud riiklikusse Kagu-Eesti tegevuskavasse.
Aga täpsemalt on võimalus lugeda tulemuste kohta välitööde seirearuandest või vaadates seminari salvestust.


Raul Tohv,
Rahandusministeeriumi regionaalhalduse osakonna Põlva talituse juhataja

Seireseminari videoid saab vaadata siit:

Veel uudiseid samal teemal

27.12.2021|Rahandusministeerium

Riik ja Kagu-Eesti omavalitsused toetavad spetsialistide elutingimuste parandamist

Riigi Tugiteenuste Keskus avas Põlva-, Võru- ja Valgamaa omavalitsustes taotlusvooru piirkondade spetsialistide eluasemete olukorra parandamiseks. Toetusmeetme eesmärk on hoogustada Kagu-Eesti arengut, soodustades spetsialistide piirkonda elama asumist ja jäämist.

21.12.2021|Rahandusministeerium

Vaktsineerimise tulemustasu saavad 10 omavalitsust

Tunnustamaks linnu ja valdu kohaliku tasandi tegevuse eest koroonaviiruse leviku takistamisel, maksab riik oktoobrist detsembri keskpaigani saavutatud heade vaktsineerimistulemuste pealt omavalitsustele toetust. Kuus omavalitsust, kes saavutasid sel perioodil 80% täisealiste elanike vaktsineerituse taseme, saavad 10 eurot iga vaktsineeritud elaniku kohta.