Sa oled siin

Ida-Virumaa toetusmeetmest saab raha 194 ettevõtjat

31. detsember 2020 - 14:49

Rahandusminister Martin Helme allkirjastas käskkirja, millega eraldatakse 194 Ida-Virumaal tegutsevale ettevõtjale toetusena kokku 2,13 miljonit eurot. Toetus jõuab ettevõtjateni järgmise aasta alguses.

„Ida-Virumaa ettevõtted on koroona teise lainega enim pihta saanud ja vajavad kiirelt abi. Oleme teinud toetuse kättesaamise ettevõtjate jaoks võimalikult kiireks ja mugavaks – keegi kuskil midagi taotlema ei pea. Kõigile toetuse tingimustele vastavatele ettevõtjatele alustab rahandusministeerium kiirelt ülekannete tegemisega ja pingutame selle nimel, et raha jõuaks nendeni jaanuari kahe esimese nädala jooksul,“ ütles rahandusminister Martin Helme.

„Toetuse saajate nimekirja kuuluvad äriühingud, sihtasutused, mittetulundusühingud ja füüsilisest isikust ettevõtjad (FIE), kelle tegevus on koroona tõttu peatatud või oluliselt piiratud. Ettevõtjad saavad toetust nende töötajate eest, kelle töötamise asukoht on 15. detsembri seisuga registris Ida-Virumaa, "ütles riigihalduse minister Anneli Ott.

Ettevõtja peab toetuse saamiseks tegutsema majutuse ja toitlustuse, tervishoiu ja sotsiaalhoolekande või muude valitsuse korralduses nimetatud teenindavate tegevuste valdkonnas, tal peavad olema töötajad Ida-Virumaal ning tema tegevus peab olema täielikult peatatud või oluliselt piiratud. Valitsuse kehtestatud piirangute tõttu toetusele kvalifitseeruvate ettevõtete EMTAK kood peab klappima valitsuse korralduses loetletud koodidega (valitsuse korraldus).

Toetuse saaja suhtes ei tohi olla alustatud sundlõpetamis-, likvideerimis- ega pankrotimenetlust, FIE peab olema 15. detsembri seisuga esitanud ettevõtlustulu deklaratsiooni 2019. aasta kohta.

Toetus arvutatakse 2020. aasta novembri palgakulu põhjal 15. detsembri seisuga novembri eest maksu- ja tolliametile esitatud deklaratsiooni alusel. Pärast seda kuupäeva esitatud deklaratsioone ega nende parandusi ei arvestata. Toetuse maksimaalne suurus ettevõtja kohta on kuni 180 000 eurot. FIE maksimaalne toetussumma on 2020. aastal kehtiva kuupalga kahekordne alammäär tema enda kohta. Kui FIEl on töötajad, lisandub nende eest makstav toetus.

Toetuse väljamaksmisel tuleb ka jälgida, et ei ületataks ettevõtja vähese tähtsusega abi piiri. Kui selle toetuse väljamaksmisega piir ületataks, kantakse toetuse saajale esialgu üle see osa summast, mis tema vähese tähtsusega abi piiri ei ületa. Peale riigiabi loa saamist kontrollitakse, kas toetuse saaja vastab COVID-19 raamistiku tingimustele ja kantakse üle ülejäänud toetuse summa, kvalifitseerides juba antud vähese tähtsusega abi ümber riigiabiks.

Toetuse saamiseks otse oma pangakontole tuleb ettevõttel hiljemalt 6.jaanuariks 2021 esitada oma ettevõtte pangakonto number MTA iseteeninduskeskkonnas e-MTA ja lisada juurde pangakonto omaniku (ettevõtte) nimi. Seda saab teha valides menüüst „Suhtlus“->“Kirjavahetus“. MTA saadab toetuse saajatele ka sellekohase teavituse.

Toetuse saajatele, kes pangakontot MTA teavituse peale tähtajaks ei esita või kellel on riiklike maksude võlg või esitamata deklaratsioonid, kantakse toetus ettevõtte ettemaksukontole MTAs. Sellisel juhul tehakse toetuse summast rahaliste kohustuste olemasolul nende tasumiseks tasaarveldus. Kui tasumisele kuuluvaid nõudeid ei ole, on see ettevõtja vaba raha, mida ta võib kasutada vastavalt oma soovile, kas siis jättes ettemakseks tulevaste nõuete katteks või paludes selle summa väljamaksmist enda pangakontole tavapärases korras.

Palume ettevõtjatel, kel on meetme kohta küsimusi, kirjutada aadressile info@fin.ee.