Sa oled siin

Homme allkirjastatakse Brüsselis Eesti majanduse keskpikk arengukava

25. märts 2000 - 0:00
Rahandusminister Siim Kallas ning Euroopa Komisjoni majandus- ja rahandusvolinik Pedro Solbes kirjutavad homme, 28. märtsil, alla Eesti ja Euroopa Komisjoni ühishinnangule (Joint Assessment) Eesti Vabariigi majanduse keskpika arengukava kohta aastateks 1999 - 2003.

Arengukava on esimeseks strateegiliseks dokumendiks, mis fikseerib üldised majanduspoliitilised eesmärgid, kavandatavad instrumendid ning makromajandusliku prognoosi neljaks aastaks. Strateegilise planeerimise korrastamiseks ning reformide läbiviimiseks ei piisa vaid stabiilsest majanduskeskkonnas, vaid peab olema ka konkreetne tegevuskava. Keskpika arengukava heakskiitmine on väga oluline ka erasektorile - mida selgemalt on riik välja toonud oma suunad, soovid ning vahendid, seda kergem on erasektoril oma tegevust planeerida.

Keskpika arengukava valmimine oli üheks nõudeks ka tulenevalt Liitumispartneluse dokumendist. Enamus kandidaatriike on juba oma keskpika tegevuskava allkirjastanud.

Peamised lubadused: säilib valuutakommitee süsteem, valitsus jätkab konservatiivse eelarvepoliitika elluviimist, esmajoones ekspordi kiire kasvu ning investeeringute kõrge taseme abil on eesmärgiks saavutada 5 protsendiline majanduskasv, tuleb jätkata senist liberaalset majanduspoliitikat.

Käesolevas dokumendis kirjeldatud poliitikate rakendamise edukust hinnatakse regulaarselt Euroopa lepingu alusel toimuvates majanduse ja rahanduse alamkomiteedes. Eesti uuendab arengukava regulaarselt ning see on aluseks Eesti makromajandusliku arengu ja poliitika hindamisel.

Arengukava on koostanud Rahandusministeerium koostöös teiste ministeeriumide ja Eesti Pangaga.