Sa oled siin

Helme: EL eelarves on õiglus sama oluline kui rahasummad

20. veebruar 2020 - 13:46

Rahandusminister Martin Helme kohtus täna Tallinnas Saksa majandus- ja energeetikaministri Peter Altmaieriga, et arutada Euroopa Liidu pikaajalise eelarve teemasid, kliimaneutraalsusele üleminekut ja selle mõju majanduse konkurentsivõimele.

„Euroopa Liidu eelarve õiglane jagamine ja kasutamine on minu jaoks vähemalt sama oluline kui selle rahaline suurus,“ ütles rahandusminister Martin Helme. „Eriti tähtis on see põllumajanduses, kus Eestil, Lätil ja Leedul on praegu madalaim otsetoetuste tase. Kui lepitaks kokku selle suurendamises Poola otsetoetuste tasemeni, siis ELi eelarve kui terviku mõttes on see väike samm, kuid meie jaoks väga oluline, sest mõjutab konkurentsivõimet Läänemere siin kaldail.“

ELi järgmise pikaajalise eelarve kontekstis tõi Helme välja Eesti mure ikkagi veel suure omafinantseeringu määra pärast, mis puudutab nii väikeseid kui ka väga suuri projekte. „Olen mures, et kui ELi toetuse kasutajailt nõutava omapanuse protsent on liiga suur, siis ei suuda me seda raha kasutada, kuna paljud mittetulundusühingud ja omavalitsused pole võimelised 35% välja käima,“ ütles Helme.

Ministrid rääkisid ka Saksamaa kavandatavast rohepöördest Euroopa roheleppe eesmärkide suunas. Saksamaa sulgeb järk-järgult kõik söe-elektrijaamad ja on võtnud sihiks aastaks 2030 jõuda taastuvenergia osakaaluni 65%. Seda saab teha tuuleparkide, päikeseenergia, maagaasi ja vesinikul põhineva energia abil.

Helme märkis, et Eesti on olnud kiire süsinikuvabama ühiskonna poole liikumisel ja ei taha olla selle eest karistatud, kui teistel riikidel on pikem tee minna.

„Eesti jaoks on oluline õiglane toetus kliimaneutraalsuse saavutamisel põlevkivipiirkonnale, samuti ka selleks ELi ja muudest vahenditest eraldatava toetuste rakendamise paindlikkus ja lihtsus,“ lisas Helme.

Laiemas vaates olid ministrid ühel meelel, et oluline on silmas pidada, et ambitsioonikate kliimaprojektide tulemusena Euroopa majanduse konkurentsivõime maailmas tervikuna tõuseks, mitte ei langeks.

Euroopa Liidu eelarveraamistiku läbirääkimised jätkuvad täna Brüsselis valitsusjuhtide tasandil.