Sa oled siin

Harjumaal selguvad suunised maavarade perspektiivseks kasutamiseks

23. detsember 2021 - 13:00

Valitsuse tänase korraldusega algatatakse Harju maavarade teemaplaneering, mis paneb paika riiklikud maakasutusprioriteedid kaevandamise valdkonnas. Planeeringuga määratletakse perspektiivsete ehitusmaavarade ja turba uuringualade ning kaevandamisalade paiknemine, samuti olemasolevate karjääride laiendamine.

„Tegu on pikaajalise strateegilise planeeringuga, mis on oluline riiklike huvide määratlemiseks just taristuobjektide ehitamisel ja renoveerimisel,“ märkis riigihalduse minister Jaak Aab. „Samuti on eesmärgiks lähtuda kohalike omavalitsuste, kogukondade, elanike, mäetööstusettevõtete huvidest ning leida lahendusi nende tasakaalustamiseks.“

Planeeringualasse jääb kogu Harju maakond pindalaga 4333 km2, kuhu kuuluvad 16 omavalitsust: Keila linn, Loksa linn, Maardu linn, Tallinna linn, Anija vald, Harku vald, Jõelähtme vald, Kiili vald, Kose vald, Viimsi vald, Saue vald, Saku vald, Rae vald, Lääne-Harju vald, Kuusalu vald, Raasiku vald. Planeeringuga kavandatakse maakonna maavarade üldised ruumilised arengusuunad, antakse suunised ja seatakse konkreetsed tingimused omavalitsuste üldplaneeringute koostamiseks. Vajadusel tehakse ka ettepanekud riiklike ja omavalitsuse kaitsealade ning kaitseobjektide kasutamistingimuste täpsustamiseks.

Koostöös planeeringu konsultandi, Keskkonnaministeeriumi, Keskkonnaameti, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Eesti Geoloogiateenistuse ja teiste osapooltega töötatakse välja metoodika, mille alusel kategoriseeritakse olemasolevad ja perspektiivsed maardlad, karjäärid ning uuringualad vastavalt nende kasutuse perspektiivikusele.

Teemaplaneeringu kehtestamise järgselt saab riik kaevandamishuviga ettevõtteid suunata geoloogilisi uuringuid tegema (planeeringuta määratletud) perspektiivsetele aladele. Lisaks kavandatakse planeeringuga suunised planeeringus määratud alade kasutusele võtmiseks. Kategoriseerimine aitab kontrollida maapõue ressursside säästlikku kasutamist, karjääride ammendamiseks kuluvat aega ja kaevandatud alade korrastamist.

Veel uudiseid samal teemal

27.12.2021|Rahandusministeerium

Riik ja Kagu-Eesti omavalitsused toetavad spetsialistide elutingimuste parandamist

Riigi Tugiteenuste Keskus avas Põlva-, Võru- ja Valgamaa omavalitsustes taotlusvooru piirkondade spetsialistide eluasemete olukorra parandamiseks. Toetusmeetme eesmärk on hoogustada Kagu-Eesti arengut, soodustades spetsialistide piirkonda elama asumist ja jäämist.

22.12.2021|Rahandusministeerium

Energiahinna hüvitist hakkavad saama kuni keskmise sissetulekuga pered

Valitsuskabineti eilse otsuse kohaselt hakkavad energiahinna tõusu hüvitist saama kuni keskmise sissetulekuga leibkonnad. Toetust makstakse peredele, kelle netosissetulek jääb alla mediaani, mis on leibkonna esimese liikme kohta 1126 eurot kuus.