Sa oled siin

Haldusreformi kuludele tõmmati joon alla

11. oktoober 2018 - 11:39

Valitsus eraldas Tartu linnale 230 319 eurot, millega hüvitatakse Tähtvere valla ja Tartu linna liitmisega kaasnenud kulutused. Tänase otsuse järel on kõik haldusreformiga seotud kulud kokku löödud ning määratud väljamaksmiseks.

„Tänasega saame haldusreformi kuludele joone alla tõmmata. Selleks on kokku eraldatud ligi 66 miljonit eurot,“ ütles riigihalduse minister Janek Mäggi. „Mul on hea meel, et enamik sellest ehk 50 miljonit eurot läheb investeeringuteks. See võimaldab omavalitsustel elukeskkonna parandamiseks palju ära teha.“

Volikogude algatusel ehk vabatahtlikult ühinenud 47 omavalitsusele eraldatakse ühinemistoetustena kokku 64,5 miljonit eurot. Sellest 49,9 miljonit eurot moodustavad investeeringud, 8,6 miljonit eurot koondamishüvitised ning 6 miljonit eurot muud kulud. Muudeks kuludeks on näiteks IT süsteemide ühildamine ning siltide ja viitade väljavahetamine. Praeguseks on riik kogusummast välja maksnud 43,1 miljonit euro. Ühinemistoetuste viimane osa ehk 21,4 miljonit eurot makstakse välja järgmise aasta alguses. Ühinemistoetuse eesmärk oli premeerida neid omavalitsusi, mis viisid haldusreformi läbi ise.

Valitsuse algatatud ühendamiste puhul hüvitas riik omavalitsustele ühinemisest tingitud otsesed ja vältimatud kulud. Selliseid kulusid hüvitati 15 omavalitsusele ning kokku maksti 1,2 miljonit eurot. Sellest läks koondamisteks 0,8 miljonit eurot ning muudeks kuludeks 0,4 miljonit eurot. Nende omavalitsuste hulgas on ka järjekorras viimasena hüvitise saanud Tartu linn.

Lõpule jäi viimata 10 valitsuse poolt algatatud ühendamist, kuid ka need tõid kaasa kulutusi. Ühendamisettepaneku saamine kohustas omavalitsusi läbi viima rahvaküsitlust. Lisaks oli neil võimalik valitsuse ettepanekule vastamiseks tellida analüüse ja uuringuid. Raugenud ühendamisjuhtumite kulude katteks eraldas riik kokku 55 000 eurot.

Lisaks omavalitsustele eraldatud 65,8 miljonile eurole on rahandusministeeriumil kulunud ligi miljon eurot erinevateks haldusreformiga seotud toiminguteks. Näiteks ühinemiskonsultantide ja kohapealsete koordinaatorite palkamiseks, maavalitsuste poolt korraldatud valimiste läbiviimiseks ning analüüside ja uuringute tegemiseks. Samuti rahvaküsitluste läbiviimiseks ning maakondlike komisjonide, seminaride ja infopäevade korraldamiseks. Suurem osa kuludest kaeti Euroopa Sotsiaalfondist.