Sa oled siin

Euroopa Nõukogu on rahul rahapesu tõkestamise tegevusega Eestis

21. detsember 2009 - 16:40
Detsembrikuu alguses Euroopa Nõukogu Moneyval`i plenaaristungil kaitses Eesti edukalt rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise teemalist raportit, mille lõpphinnang toetab Eesti edusamme ja senist tegevust.
 
Moneyval`i kolmandas hindamisraportis anti Eestis kohaldatud meetmetele kõrged hinnangud. Siiski leidsid eksperdid ka, et mõningates küsimustes tuleks Eesti õigusakte veel parandada ja täpsustada, et tagada suurem vastavus rahvusvahelistele standarditele.
 
Raportis sisaldunud ettepanekute täitmiseks muudeti mitmeid Eesti õigusakte, sealhulgas parandati ja täpsustati rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadust, karistusseadustikku ja kriminaalmenetluse seadustikku. Vastavad muudatused rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduses jõustuvad juba käesoleva aasta 26. detsembril.
 
Loetletud muudatused ja vastavate järelevalveasutuste ja prokuratuuri asjakohane tegevus kinnitavad Eestis kohaldatud meetmete efektiivsust ja olid eelduseks arenguraporti edukale kaitsmisele. 
 
Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamine on rahvusvaheline prioriteet, mis hõlmab erinevate riikide asutuste koostööd ja vastavalt seadusele ka ennetavate meetmete rakendamist eraettevõtjate poolt. Arenguraporti edukas kaitsmine on kinnitus ladusast koostööst erasektoriga, kellel on rahapesu ennetamise meetmete rakendamisel kaalukas roll.
 
Hindamisraportid ja sellele järgnevad arenguraportid omavad olulist rolli rahvusvaheliste organisatsioonide (nagu IMF, OECD jt), samuti erainstitutsioonide ja finantseerimisasutuste ning riikide suhete kujundamisel konkreetse riigi ja piirkonnaga.
 
„Hindamis- ja arenguraportite head tulemused suurendavad Eesti finantskeskkonna usaldusväärsust, on tunnustuseks toimivale halduskorraldusele ja kohtusüsteemile ning mõjuvad positiivselt riigi reputatsioonile ning loovad selle kaudu eeldused püsivale majandusarengule,“ sõnas rahandusministeeriumi asekantsler Veiko Tali.
 
Eesti pöörab jätkuvalt suurt tähelepanu rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamisega seonduvatele teemadele. Edasiste tegevuste teravik on suunatud rakendatud meetmete efektiivsuse tõstmisele ja rahvusvaheliste õigusabipalvete täitmisega seonduva koostöö parandamisele. Plaanis on muuta ka regulatsiooni rahvusvaheliselt tunnustatud sanktsioonide paremaks rakendamiseks ning tolliseadust, seoses tolli õigustega kontrollida sularaha deklareerimiskohustuse täitmist.
 
Moneyval`i neljas hindamisvoor on kavandatud Eestis läbi viia 2011.aastal.
 
Moneyval (The  Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism) on Euroopa Nõukogu rahapesu vastase võitlusega tegelev ekspertkomitee ning selle eesmärk on viia läbi vastastikuseid hindamisi rahapesu ja terrorismi rahastamise vastase võitluse meetmete osas. 1997. aastal asutatud komiteel on 28 alalist ja kaks ajutist liiget.
 
 
Lugupidamisega
 
Katrin Reimann
Rahandusministeerium
Avalike suhete osakond
tel 611 3049
GSM 53 030 146
E-post:
katrin.reimann@fin.ee

Veel uudiseid samal teemal

23.12.2021|Rahandusministeerium

Eesti asub tõhusalt reguleerima virtuaalvääringu teenuseid


Valitsus toetas eelnõud, mis karmistab nõudeid virtuaalvääringu teenuse pakkujatele, et maandada finantskuritegevuse riske. Muuhulgas antaks tegevusluba edaspidi vaid neile teenusepakkujatele, kellel on kavas Eestis tegutsema asuda, samuti tuleb tehingutega siduda kliendi andmed.

16.09.2021|Rahandusministeerium

Valitsuskomisjon: Eesti reageerib kiirelt virtuaalvääringu valdkonna riskidele

Esile tõusnud riskid virtuaalvääringute valdkonnas nõuavad kiiret tegutsemist, et tagada konkurentsivõimeline ja aus ärikeskkond ning Eesti kavatseb selles suunas kiirelt tõsiseid samme astuda, tõdeti rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise korralisel valitsuskomisjoni koosolekul.