Sa oled siin

Euroopa Nõukogu on rahul rahapesu tõkestamise tegevusega Eestis

15. detsember 2008 - 0:00

8.-12.detsembril Euroopa Nõukogu Moneyval´i plenaaristungil kaitses rahandusministeerium edukalt rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise teemalist raportit, mille lõpphinnang toetab Eesti edusamme ja senist tegevust.
 
Moneyval´i istungil vastu võetud lõppraport on Eesti rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise süsteemi osas valdavalt positiivne. Lõppraportis tunnustatakse seni tehtud tööd ja Eesti pingutusi võitluses rahapesu ja terrorismi rahastamisega.
 
Moneyvali raportis tõsteti eelkõige esile turuosaliste teadlikkust nii rahapesu riskidest kui ka kehtestatud õigusaktide nõuetest. Eksperdid tegid samas ka soovitusi edasisteks tegevusteks, milleks on muuhulgas infotehnoloogiliste arengutega seotud rahapesu riskide maandamine.
 
”Positiivne hinnang meie tegevusele toetab oluliselt Eesti kui avatud majanduskeskkonna ja samaaegselt usaldusväärse finantsüsteemiga riigi renomeed,” sõnas rahandusministeeriumi asekantsler Veiko Tali.
 
Euroopa Nõukogu rahapesu vastase võitlusega tegeleva ekspertkomitee Moneyval III hindamisvoor Eestis algas visiidiga 2008. aasta algul. Visiidi eel valmis rahandusministeeriumi koordineerimisel ülevaade rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise alasest olukorrast Eestis.
 
Toimunud hindamisvooru käigus pöörati eritähelepanu Eesti rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise süsteemi efektiivsusele ning ühena esimestest riikidest hinnati eraldi ka seaduste vastavust Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiividele. 
 
Moneyval (Select Committee of Experts on the Evaluation of Anti Money Laundering Measures) on Euroopa Nõukogu rahapesu vastase võitlusega tegelev ekspertkomitee ning selle eesmärk on viia läbi vastastikuseid hindamisi rahapesu ja terrorismi rahastamise vastase võitluse meetmete osas. Moneyvali liikmesriikide eesmärkideks on ka  rahvusvahelise koostöö edendamine ja info jagamine erinevate rahapesu tõkestamise meetmete, nende rakendamise võimaluste ja rahapesu trendide kohta Euroopas.
 
 
Lisainfo:

Kristi Jõesaar
Rahandusministeerium
Kommunikatsiooniosakond
tel 611 3448
gsm 527 6132
e-post: Kristi.Joesaar@fin.ee

Veel uudiseid samal teemal

23.12.2021|Rahandusministeerium

Eesti asub tõhusalt reguleerima virtuaalvääringu teenuseid


Valitsus toetas eelnõud, mis karmistab nõudeid virtuaalvääringu teenuse pakkujatele, et maandada finantskuritegevuse riske. Muuhulgas antaks tegevusluba edaspidi vaid neile teenusepakkujatele, kellel on kavas Eestis tegutsema asuda, samuti tuleb tehingutega siduda kliendi andmed.

16.09.2021|Rahandusministeerium

Valitsuskomisjon: Eesti reageerib kiirelt virtuaalvääringu valdkonna riskidele

Esile tõusnud riskid virtuaalvääringute valdkonnas nõuavad kiiret tegutsemist, et tagada konkurentsivõimeline ja aus ärikeskkond ning Eesti kavatseb selles suunas kiirelt tõsiseid samme astuda, tõdeti rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise korralisel valitsuskomisjoni koosolekul.