Sa oled siin

Euroopa Nõukogu ekspertkomitee andis positiivse hinnangu Eesti rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise arengutele

22. detsember 2011 - 11:42
Detsembrikuu keskel kaitses Eesti edukalt Euroopa Nõukogu rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise meetmeid hindavale ekspertkomitee Moneyval plenaaristungil rahapesu ja terrorismi rahastamise meetmeid käsitleva teise arenguraporti.
 
Esimene arenguraport esitati 2009. aasta lõpus, aasta pärast vastava hindamismissiooni visiiti Eestisse. Sellel aastal esitati kaitsmiseks teine arenguraport, milles keskenduti peamiselt hindamisraporti koostamise aluseks olnud rahvusvahelisi rahapesu tõkestamise standardeid kehtestava Finacial Action Task Force metoodikas kasutatud tuumsoovituste täitmisele. Tuumsoovitused (core and key recommendations – inglise k.) on peamised parameetrid vastavate õiguse-, järelevalve – ja menetlusasutuste tegevuse ja kohaldatud hoolsusmeetmete hindamiseks.
 
Rahvusvaheliste standarditega parema vastavuse tagamiseks ja Eesti suhtes hindamisraportis sisaldunud ettepanekute täitmiseks on muudetud mitmeid Eesti õigusakte, sealhulgas parandatud ja täpsustatud rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadust hoolsusmeetmete ja järelevalve tõhustamise osas, karistusseadustikku ja kriminaalmenetluse seadustikku, tolliseadust. Lisaks on vastavaid ettepanekuid arvestatud ka uue rahvusvahelise sanktsiooni seaduse ning makseasutuste ja e-raha asutuste seaduse loomisel. Õigusliku regulatsiooni efektiivsuse analüüsimise tõhustamiseks on täiendatud ja modifitseeritud riikliku kohtu- ja kriminaalmenetluse statistika kogumist. Eesti edusamme ja kohaldatud meetmete efektiivsust kinnitasid järelevalveasutuste ja prokuratuuri tegevus, samuti erasektori teadlikkus ja koostöö rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamisel.
 
Hindamisraportid ja sellele järgnevad arenguraportid omavad olulist rolli rahvusvaheliste organisatsioonide (nagu IMF, OECD jt), samuti finantsasutuste ja muude erainstitutsioonide ning riikide omavaheliste suhete kujundamisel ja vastavate riskihinnangute kujunemisel.
 
Moneyval`i neljas hindamisvoor on kavandatud Eestis läbi viia 2013.aastal, mis on suunatud rakendatud meetmete efektiivsuse hindamisele.
 
Moneyval (The Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism) on Euroopa Nõukogu rahapesu vastase võitlusega tegelev ekspertkomitee ning selle eesmärk on viia läbi vastastikuseid hindamisi rahapesu ja terrorismi rahastamise vastase võitluse meetmete osas. 1997. aastal asutatud komiteel on 30 liiget.
 
Hindamis- ja arenguraportid avaldatakse 30 päeva pärast raporti vastuvõtmist Moneyval’i veebilehel: http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/moneyval/About/MONEYVAL_in_brief_en.asp.


Katrin Reimann
Rahandusministeerium
Avalike suhete osakond
tel 611 3049
GSM 53 030 146
E-post: 
katrin.reimann@fin.ee

Veel uudiseid samal teemal

23.12.2021|Rahandusministeerium

Eesti asub tõhusalt reguleerima virtuaalvääringu teenuseid


Valitsus toetas eelnõud, mis karmistab nõudeid virtuaalvääringu teenuse pakkujatele, et maandada finantskuritegevuse riske. Muuhulgas antaks tegevusluba edaspidi vaid neile teenusepakkujatele, kellel on kavas Eestis tegutsema asuda, samuti tuleb tehingutega siduda kliendi andmed.

16.09.2021|Rahandusministeerium

Valitsuskomisjon: Eesti reageerib kiirelt virtuaalvääringu valdkonna riskidele

Esile tõusnud riskid virtuaalvääringute valdkonnas nõuavad kiiret tegutsemist, et tagada konkurentsivõimeline ja aus ärikeskkond ning Eesti kavatseb selles suunas kiirelt tõsiseid samme astuda, tõdeti rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise korralisel valitsuskomisjoni koosolekul.