Sa oled siin

Euroopa koostööprogrammid annavad Eestile võimaluse piirüleseks arendustegevuseks

10. detsember 2021 - 7:41

Valitsus kiitis eile heaks Eesti osalemise kahes järgmise perioodi Euroopa territoriaalse koostöö ehk Interregi programmis. Interact IV ja Läänemere piirkonna programmidest toetatakse aastatel 2021-2027 piiriüleseid koostöötegevusi Euroopa Liidu vahenditest enam kui 300 miljoni euroga.

Riigihalduse ministri Jaak Aabi sõnul võimaldab programmide avanemine Eestil lahendada selliseid probleeme, mis nõuavad piiriülest koostööd ning tuua samas läbi ühistegevuse uusi arenguid. „Regionaalvaldkonna ja piiriäärsete piirkondade seisukohast on tegu igati edasiviivate algatustega, kuna programmid pakuvad koostöövõimalusi ettevõtluses, keskkonnateemadel, majanduses ja teistes olulistes valdkondades,“ ütles minister.

Interact programmi eesmärk on tõhustada Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitikat eeskätt territoriaalse koostöö näol ja vahetada kogemusi ning levitada häid praktikaid Interreg programmide elluviimisel. Programm on eelmiste rahastusperioodide jätk ning hõlmab kõiki 27 liikmesriiki, lisaks osalevad veel Norra ja Šveits. Euroopa Regionaalarengu Fondi toetus programmile on 45 miljonit eurot.

Teine programm toetab Läänemere piirkonna strateegia rakendamist ning selle eesmärkide elluviimist. Läänemere piirkonna programm baseerub riikidevahelise koostööl ning selle prioriteetideks on innovaatilised, vett-säästvad ja kliimaneutraalsed ühiskonnad. Programm keskendub peamiselt poliitika eesmärgi „Roheline Euroopa“ tegevustele, mis on seotud makroregiooni põhilise väljakutsega, milleks on jätkuvalt Läänemere halb ökoloogiline seisund. Lisaks toetatakse Eesti jaoks oluliste tegevustena digitaliseerimist ja spetsialiseerumist, uute tehnoloogiate soodustamist avalike teenuste osutamisel, avaliku sektori rolli roheliste lahenduste eestvedajana, võitlust reostuse vastu, mage- ja merevee säästvat kasutamist, ringmajanduse põhimõtteid linna- ja regionaalplaneerimises, keskkonnakahju ja kliimamuutuste vältimist, energiatõhusust tööstuslikes tootmisprotsessides ning avalikes ja erahoonetes.
Programm hõlmab piirkondi Eestist, Lätist, Leedust, Poolast, Rootsist, Saksamaalt, Soomest ja Taanist ning regioone Norrast, Valgevenest ja Venemaalt. Eeloleval perioodil osaleb programmist rahastatud projektides 187 Eesti partnerit kokku 112 projektis.
Euroopa Regionaalarengu Fondi toetus programmile on ligi 251 miljonit eurot.

Eesti osaleb üldse kokku kaheksas Interreg programmis: Kesk-Läänemere programm, Interreg Euroopa programm, Urbact programm, ESPON programm, Eesti-Läti programm, Eesti-Vene programm, Läänemere piirkonna programm ja Interact programm.

Veel uudiseid samal teemal

23.12.2021|Rahandusministeerium

Harjumaal selguvad suunised maavarade perspektiivseks kasutamiseks

Valitsuse tänase korraldusega algatatakse Harju maavarade teemaplaneering, mis paneb paika riiklikud maakasutusprioriteedid kaevandamise valdkonnas. Planeeringuga määratletakse perspektiivsete ehitusmaavarade ja turba uuringualade ning kaevandamisalade paiknemine, samuti olemasolevate karjääride laiendamine.

23.12.2021|Rahandusministeerium

Harjumaal selguvad suunised maavarade perspektiivseks kasutamiseks

Valitsuse tänase korraldusega algatatakse Harju maavarade teemaplaneering, mis paneb paika riiklikud maakasutusprioriteedid kaevandamise valdkonnas. Planeeringuga määratletakse perspektiivsete ehitusmaavarade ja turba uuringualade ning kaevandamisalade paiknemine, samuti olemasolevate karjääride laiendamine.