Sa oled siin

Euroala majandus- ja rahandusministrid arutasid Euroopa stabiilsusmehhanismi rolli laiendamist

10. Oktoober 2017 - 8:50

Täna kogunesid Luksemburgis eurot kasutavate riikide majandus- ja rahandusministrid ehk eurorühm. Teiste teemade seas arutati, kuidas muuta Euroopa stabiilsusmehhanismi (ESM) rolli majandus- ja finantskriiside juhtimisel selliselt, et see aitaks kaasa majandus-rahaliidu süvendamisele. Liidu tugevdamine on Eesti eesistumise üks prioriteetseid teemasid.

Täna kogunesid Luksemburgis eurot kasutavate riikide majandus- ja rahandusministrid ehk eurorühm. Teiste teemade seas arutati, kuidas muuta Euroopa stabiilsusmehhanismi (ESM) rolli majandus- ja finantskriiside juhtimisel selliselt, et see aitaks kaasa majandus-rahaliidu süvendamisele. Liidu tugevdamine on Eesti eesistumise üks prioriteetseid teemasid.

„Nii maailma kui kitsamalt Euroopa majandus on viimasest suurest kriisist taastumas, mistõttu nihkub fookus üha enam kriisilahendusmeetmetelt sellele, kuidas tulevasi probleeme kõige paremini ennetada. ESMil on olnud oluline roll nende riikide aitamisel, kes on langenud kriisi. Nüüd arutatakse, kuivõrd võiks ESMi kompetentsi rakendamist laiendada ja aktiivsemalt ära kasutada nt ennetavas faasis, st majandusolukorra seires ja abiprogrammide koostamisel,“ selgitas rahandusminister Toomas Tõniste.

„Eestile on eesistumise prioriteetne teema majandus-rahaliidu tugevdamine. Selle tugevus sõltub aga liikmesriikide vastupanuvõimest kriisidele ning majanduse ühtlasest arengust. ESMi rolli täpsustamine on osa majandus-rahaliidu tugevdamise kavast. Kõik arutelud, mis seda puudutavad, annavad kindlasti olulise panuse edasisse töösse,“ lisas ta.

Veel arutati tänasel eurorühma kohtumisel tööjõumaksude vähendamise finantseerimist. Euroala riikide seas on positiivseid näiteid (Prantsusmaa, Austria, Belgia) sellest, kuidas maksukoormuse alandamine, sealhulgas tööjõumaksude vähendamine on aidanud kaasa majanduskasvu ja tööhõive soodustamisele.

Eurorühmas saadi ülevaade ka Portugali abiprogrammi järgsest seisust, mille kohaselt on riigi majandusolukord veelgi paranenud, majanduskasv suurenenud ning tööpuudus langemas. Samas tuleb Portugalil jätkata toote- ja teenuseturu- ning samuti tööturu reformidega.