Sa oled siin

Ettevõtlust toetati möödunud aastal ligi 351 miljoni euroga

16. september 2019 - 9:07

Eesti riik ja Euroopa Liit toetasid möödunud aastal Eesti ettevõtlust kokku 350,6 miljoni euroga, summa kasvas aastaga 13,4 protsenti, selgub rahandusministeeriumi koostatud riigiabi ja vähese tähtsusega abi ülevaatest.

„Toetasime ühiskonnale vajalikke valdkondi, näiteks keskkonnakaitset, teadus- ja arendustegevust ning regionaalset arengut,“ ütles riigihalduse minister Jaak Aab. „Hea meel on tõdeda, et kasvas teiste hulgas mulle südamelähedane regionaalne abi, et paremini panustada üle Eesti näiteks investeeringutesse põllumajandustoodete tootmiseks, töötlemiseks ja turustamiseks.“ 

Rahandusministeeriumi asekantsler Raigo Uukkivi rõhutas, et kuna toetuste summad on märkimisväärsed, siis on ministeeriumi fookus jätkuvalt riigiabi valdkonna nõustamisel ja koolitusel. „Riigiabi reeglite põhjalik tundmine aitab parimal viisil korraldada riigiabi andmist ning siin soovime olla hea partner, et toetada riigiabireeglite järgimist toetuste andmisel.“

Riigiabi anti mullu 304,2 miljonit eurot ja selle osakaal sisemajanduse kogutoodangust oli 1,18%. Riigiabist enamik ehk 90,5% anti toetustena (275,4 miljonit eurot). Järgnesid 9,5% maksuvabastused ja maksusoodustused (28,8 miljonit eurot). Väike osa, 0,03% ehk pisut üle 0,1 miljoni eurot anti tagatise vormis. Riigiabi kogumahu suurenemist mõjutas eelkõige horisontaalse riigiabi kasv 29,5 miljoni euro võrra, valdkondlikult seatud eesmärkide toetamiseks anti kokku 248,3 miljonit eurot. Üle poole riigiabist ehk 157,9 miljonit eurot eraldati keskkonnakaitseabiks. Anti kütuse aktsiisisoodustust põllumajandussektoris ja hakati rakendama uut toetust biometaanituru arendamise toetamiseks. Lisaks kasvasid toetused elektrienergiat tootvate käitiste moderniseerimiseks ja kaugküttesüsteemide investeeringteks.

Kasvas ka riigiabi kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks, mida anti kokku 66,1 miljonit eurot. Suuremahulist abikava viib ellu Kultuuriministeerium, näiteks toetati Eesti audiovisuaalsektorit ja Eesti kultuuri tutvustamist maailmas. Tallinna Kultuuriamet toetas Tallinna lauluväljaku renoveerimist.

Veel anti abi 13,3 miljonit eurot teadus- ja arendustegevuseks, mis kasvas aastaga 5,2 miljonit eurot peamiselt EASi rakendatava ettevõtte arenguprogrammi toetusmeetme ja SA Archimedes rakendusuuringute toetusmeetme arvelt. 

Regionaalabi moodustas 11,1 miljonit eurot, kasvades aastaga 29%. Näiteks PRIA toetas keskmiste ja suurettevõtete investeeringuid põllumajandustoodete töötlemiseks ja turustamiseks. 

Spordi- ja mitmeotstarbelisele vaba aja veetmise taristule antud abi moodustas 10,5 miljonit eurot ja see oli peamiselt seotud Kultuuriministeeriumi spordi- ja mitmeotstarbelisele vaba aja veetmise taristu arendamise kava rakendamise ning Riigi Tugiteenuste Keskuse  väljamaksetega piirkondade konkurentsivõime programmist, millega toetati näiteks investeeringuid Kuressaare kogupere- ja elamuskeskusse Hõbevalge ning Kiviõli Seikluskeskusse.

Lisaks anti erinevateks eesmärkideks ja erinevate tegevusvaldkondade toetamiseks vähese tähtsusega abi kokku 46,3 miljonit eurot, mis on 8,7% rohkem, kui aasta varem. Ka vähese tähtsusega abist enamik ehk 98,7 % anti toetustena.

Tutvu ülevaatega 2018. aastal Eestis antud riigiabi ja vähese tähtsusega abi kohta (PDF) rahandusninisteeriumni kodulehel. 


Horisontaalne riigiabi on teadus- ja arendustegevuseabi, keskkonnakaitseabi, abi VKEdele, tööhõiveabi, koolitusabi, abi kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks, abi spordi- ja mitmeotstarbelise vaba aja veetmise taristule ning abi kohalikule taristule. Regionaalabi on regionaalarengu edendamiseks suunatud riigiabi. Vähese tähtsusega abi  on seotud ettevõtjapõhise abi ülemmääraga, mis sõltub tegevusvaldkonnast, mille toetamiseks abi antakse. Sektoraalne riigiabi on põllumajandus- ja kalandussektorile ning transpordisektorile antud riigiabi. 
 

Veel uudiseid samal teemal

20.02.2020|Rahandusministeerium

Riik toetab kohalikke omavalitsusi 557 miljoni euroga

Valitsus otsustas täna riigihalduse ministri Jaak Aabi ettepanekul anda omavalitsustele tasandus- ja toetusfondist 203,6 miljonit eurot, millele lisandub jaanuaris jagatud 353,7 miljonit eurot. Omavalitsustele eraldatava toetuse maht on kümne aastaga kasvanud peaaegu kaks korda.

19.02.2020|Rahandusministeerium

Simson, Aab ja Aas veavad arutelu Ida-Viru tulevikust

Riigihalduse minister Jaak Aab, majandus- ja taristuminister Taavi Aas ning Euroopa Komisjoni energiavolinik Kadri Simson kohtuvad homme, 20. veebruaril Ida-Virumaal ettevõtjate, kohalike omavalitsuste ja riigiasutuste esindajatega.