Sa oled siin

Esmaspäeval jõustub uus rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus

25. jaanuar 2008 - 0:00

28. jaanuarist jõustuv rahapesu ja terrorismi tõkestamise seadus võimaldab paremini võidelda rahapesu ja sellest tulenevate ohtudega. Seadusega reguleeritakse senisest täpsemalt kohustatud isikud, kes peavad kontrolli teostama ning olukorrad, mille puhul tekib kontrolli ja isikusamasuse tuvastamise vajadus.
 
Jõustuva seadusega laieneb majandus-, kutse- ning ametitegevuses kohustatud isikute ring, kes on kohustatud rakendama rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse nõudeid.
 
Kohustatud isikuteks on pangad ja kõik finantsteenuseid pakkuvad ettevõtjad, õnnemängude korraldajad, aga ka näiteks kinnisvaravahendusega tegelevad isikud, pandimajapidajad, audiitorid ja raamatupidamise teenuse või nõustamisteenuse pakkujad.
Kohustatud isikuteks on ka teised kauplejad juhul kui neile tasutakse sularahas üle 200 000 krooni või võrdväärne summa muus vääringus, sõltumata sellest, kas seda tehakse ühe maksena või mitme omavahelist seost omava maksena. Samuti peavad seaduse nõuetega arvestama teatud juhtudel ka notarid, advokaadid, kohtutäiturid, pankrotihaldurid või muud õigusteenuse osutajad.
 
Seadus reguleerib seni kehtinust täpsemalt kohustatud isikute tegevusi kliendi tuvastamisel ja kontrollimisel. Enamikel juhtudel võimalik tugineda krediidiasutuse poolt juba teostatud isiku tausta kontrollimisele, kuid näiteks kõik finantsteenuste osutajad peavad ärisuhte loomisel kohtuma kliendiga vähemalt esimesele korral näost-näkku.
 
Uue nõudena peab kohustatud isik, välja arvatud krediidiasutus, teatama rahapesu andmebüroole igast tehingust, kus sularahas või muus vääringus tasutakse 500 000 krooni või enam. Krediidiasutusele kohaldub selline teatamiskohustus vaid juhul, kui ta tegutseb sisuliselt valuutavahetajana.
 
Oluliseks uuenduseks on ettevõtjate registreerimiskohustus majandustegevuse registris. Eelnõu kohaselt tuleb majandustegevuse registris registreerida kõik finantsteenuseid osutavad ettevõtjad, kes ei kuulu finantsinspektsiooni järelevalve alla. Muu hulgas peavad end registreerima ka SMS- ja teised kiirlaenude pakkujad.
 
Märkimisväärselt on täpsustatud nõudeid isikutele, kes saavad olla selliste ettevõtete või nende juhtorgani liikmeteks. Registreerimise tingimuseks on, et neil ei oleks kehtivaid kriminaalkaristusi mõne tahtlikult toimepandud kuriteo ega rahapesu või terrorismiga seotud kuritegude eest.
 
Uue rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusega võetakse Eesti õigusesse üle kaks Euroopa Liidu rahapesu tõkestamise direktiivi.
 
Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus, kehtiv alates 28.01.2008: https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12909786

Lisa: Pressiteate taustainfo (doc)
 

Lisainfo:

Sören Meius
Rahandusministeerium
Finantspoliitika osakond
Peaspetsialist
Tel 611 3630
soren.meius@fin.ee

Veel uudiseid samal teemal

23.12.2021|Rahandusministeerium

Eesti asub tõhusalt reguleerima virtuaalvääringu teenuseid


Valitsus toetas eelnõud, mis karmistab nõudeid virtuaalvääringu teenuse pakkujatele, et maandada finantskuritegevuse riske. Muuhulgas antaks tegevusluba edaspidi vaid neile teenusepakkujatele, kellel on kavas Eestis tegutsema asuda, samuti tuleb tehingutega siduda kliendi andmed.

16.09.2021|Rahandusministeerium

Valitsuskomisjon: Eesti reageerib kiirelt virtuaalvääringu valdkonna riskidele

Esile tõusnud riskid virtuaalvääringute valdkonnas nõuavad kiiret tegutsemist, et tagada konkurentsivõimeline ja aus ärikeskkond ning Eesti kavatseb selles suunas kiirelt tõsiseid samme astuda, tõdeti rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise korralisel valitsuskomisjoni koosolekul.