Sa oled siin

Esimene riigimaja avab uksed Viljandis

6. märts 2019 - 8:31

Riigihalduse minister Janek Mäggi osaleb täna esimese riigimaja avamisel Viljandis. Riigimajad on plaanis avada kõigis Eesti maakondades väljaspool pealinna ja Tartut. 

„Viljandi riigimaja avamine on esimene, oluline samm riigimajade programmis. Loome kaasaegse teenindus- ja töökeskkonna, et oleks kiirem ja mugavam riigiga asju ajada,“ ütles Mäggi. „Selleks on plaanis igasse maakonnakeskusse rajada riigiteenuste keskus ehk riigimaja.“

Viljandi riigimajas, aadressil Vabaduse plats 2 alustavad tööd Sotsiaalkindlustusamet(SKA), Statistikaamet, Rahandusministeeriumi regionaalhalduse osakonna Viljandi talitus, Rahandusministeeriumi Infotehnoloogiakeskus ja Riigi Tugiteenuste Keskus. Kokku on töökohti planeeritud 92 inimesele sealhulgas 6 kaugtöökohta. Riigimaja naaberhoones aadressil Vabaduse plats 4 on ümberehitustööde projekteerimine plaanis aastatel 2019-2020. Kõrvuti asuvad hooned hakkavad koos täitma riigimaja ülesandeid. 

Minister rõhutas, et lisaks sellele, et kodanikule ja ettevõtjale muutuvad teenused paremini kättesaadavaks, võidavad ka riigiasutused ise. Tekib sujuvam koostöö ning paraneb töökeskkond. Kaugtöökohtade loomisega avarduvad võimalused töötamiseks pealinnast väljapoole. Lisaks optimaalsele kinnisvarakasutusele võidab riik ka majandamiskulude kokkuhoius. 

„Regionaalpoliitiliselt on oluline, et riik oleks maakonnas kohal ning vajalik suhtlus riigiga muutuks kiireks ja stressivabaks,“ lisas minister Mäggi. „Tulevikku vaadates on mõistlik riigimajja kaasata võimalusel ja sobivusel ka kohalike omavalitsuste sarnased teenused.“

Riigimajade loomisel lähtutakse põhimõttest, et sarnase valdkonna teenused paikneksid võimalikult lähestikku sotsiaal-, põllumajandus- ja keskkonnavaldkonnas. Näiteks saab põllumees vajadusel suhelda nii Põllumajandusameti, Põllumajanduse ja Registrite Informatsiooni Ameti kui ka Keskkonnaametiga.

Järgmised riigimajad valmivad Raplas, Valgas, Jõgeval ja Pärnus 2021. aastal.

2017. aastal alustatud riigimajade kontseptsiooni kiitis valitsus heaks 2018. aasta märtsis. Rahandusministeerium koostöös Riigi Kinnisvara ASi ja teiste ministeeriumite, asutuste ja kohalike omavalitsustega viib ellu riigimajade projekti üle Eesti. Planeeritud on investeeringud erinevatesse hoonesse 14 linnas. Riigimajade kontseptsioon toetab riigireformi eesmärkide elluviimist.