Sa oled siin

ELi rahandusministrid leppisid kokku käibemaksudirektiivi muudatused

8. november 2019 - 17:49

Euroopa Liidu rahandusministrid jõudsid Brüsselis majandus- ja rahandusküsimuste nõukogus kokkuleppele käibemaksudirektiivi muudatustes.

„Ministrid toetasid muudatusi, millega makseteenuste pakkujad hakkaksid koguma ja maksuhaldurile esitama andmeid piiriüleste tehingute kohta, et suurema läbipaistvuse ja info võrdlemisega paremini avastada võimalikke käibemaksupettusi,“ ütles rahandusministeeriumi asekantsler Märten Ross.

Toetust leidis ka väikeettevõtetele erikorra kehtestamise ettepanek, mis vähendaks väikeettevõtete piiriüleste käibemaksunõuete täitmise kulusid. Lihtsustatud reegleid saavad kasutada ettevõtted, mille aastakäive liikmesriigis ei ületa 85 000 eurot ning EL-is 100 000 eurot. 

Alkoholiaktsiisi osas puudub jätkuvalt üksmeelt maksuvabastuste osas kodus toodetavale alkoholile. Ülejäänud aktsiiside üldist korda ja halduskoostööd puudutavad ettepanekud suudeti seekord kokku leppida.

Ministrid leppisid muude teemade hulgas kokku ka Euroopa Liidu ühise sõnumi detsembris Madridis toimuvale kliimatippkohtumisele. Esmajärjekorras tuleks vähendada arengupankade finantseerimist tahkete fossiilsete kütustega seotud projektidele.

Euroopa eelarvenõukogu aastaaruannet arutades tulid ministrite ringis esmakordselt arutelule võimalikud eelarvereeglite muudatused. Eelkõige teatud investeeringute – näiteks keskkonna- ja kliimaprobleeme leevendavate investeeringute, erikohtlemine tasakaaluarvestuses.

Reedel toimus esimest korda ka rahandusministrite ühisarutelu haridusministritega, kuidas muuta Euroopa haridussüsteem efektiivsemaks. Investeeringud inimkapitali on oluline majanduskasvu potentsiaali komponent ja vajaliku oskustega töötajate puudus üks peamisi takistusi, miks ettevõtted ei investeeri. Ka ELi vahendeid saaks rohkem haridusse suunata – Euroopa Komisjoni üks ettepanekuid on suurendada hariduse toetusprogrammi Erasmus+ mahtu ELi järgmises pikaajalises eelarves kaks korda.

Neljapäeval toimunud eurorühmas räägiti, kuidas muuta tulemuslikumaks investeeringud innovatsiooni ning saadi Euroopa Komisjonilt ülevaade värskest majandusprognoosist. Eurorühma kaasavas formaadis arutleti väljavaadete üle Euroopa Stabiilsusmehhanismi reformipakett aasta lõpuks valmis saada.

Jätkati ka arutelu pangandusliidu kolmanda samba, Euroopa ühtse hoiusekindlustuse süsteemi loomise üle. Detsembris on lootust siin teekart kokku leppida. Põgusalt puudutati euroala eelarveinstrumenti, mis peaks käivituma ELi mitmeaastase eelarve raames.