Sa oled siin

ELi rahandusministrid jätkavad alkoholiaktsiisi maksustamise arutelu

17. mai 2019 - 17:57

Euroopa Liidu rahandusministrid reedel Brüsselis alkoholi aktsiisiga maksustamise direktiivi muudatustes veel kokkuleppele ei jõudnud ja arutelud jätkuvad.

“Peame väiketootjate konkurentsivõimet ja rahvatervist kaitsva direktiivi vastuvõtmist äärmiselt oluliseks ja meile sobis eesistujariigi pakutud kompromissettepanek,” ütles rahandusminister Martin Helme.

“Samas oli mitmel riigil veel ettepanekuid, millega tuleb edasi töötada ja üksmeel saavutada. Loodame, et Euroopa Liit jõuab selles olulises direktiivis juba juunis kokkuleppele,” lisas minister. 

Direktiivi kõige olulisema muudatusena on kavas suurendada piirmäära, millest väiksema alkoholisisaldusega õlut võib maksustada vähendatud määraga, seniselt 2,8 mahuprotsendilt 3,5 mahuprotsendini. See võiks anda õlletootjatele tõuke tegeleda innovatsiooniga ja töötada välja uusi tooteid. Sellega peaks omakorda suurenema vähese alkoholisisaldusega jookide tarbimine kangema alkoholi asemel.

Ministrid arutasid ka seda, kuidas paremini koordineerida ELi huve digimajanduse maksulahenduste väljatöötamises globaalsel tasandil Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) kaasavas raamistikus. Enamik nõustus, et rahvusvaheliste maksupõhimõtete muutmist ja nende mõjusid tuleks ELi tasandil arutada, kuid ühiste seisukohtade kujundamises osa siiski kahtles.

Euroopa Komisjoni maksuvolinik Pierre Moscovici juhtis tähelepanu piiriüleste tehingutega seotud käibemaksupettuste probleemile, mille sedavõrd suurele ulatuse tõstatas hiljuti uuriv ajakirjandus. Komisjon peab oluliseks võtta kiired vastumeetmed, millest parim oleks tänase ELi käibemaksusüsteemi muutmine, kuid arvestada tuleb ka juba tehtud muudatusi seoses teabevahetuse parandamisega.

Lisaks võtsid ministrid Euroopa poolaasta protsessi raames vastu nõukogu järeldused 2019. aasta põhjalike analüüside ning 2018. aasta riigipõhiste soovituste rakendamise kohta.

Neljapäeval eurorühmas arutasid ministrid majanduse olukorda ja vajadust muuta euroala üldisi majandus- ja eelarvepoliitika suuniseid. Laiendatud eurorühmas oli kõne all euroala eelarveinstrumendi loomine fookusega instrumendi võimalikele tuludele.