Sa oled siin

Ekspertide komisjon hakkab nõustama kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmist

5. Juuni 2019 - 11:56
Rahandusministeeriumis kogunes eile, 4. juunil riigihalduse ministri Jaak Aabi juhtimisel esimest korda eksperdikomisjon, et analüüsida ja teha ettepanekuid kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (KOKS) ning teiste omavalitsuse aluskorraldust puudutavate seaduste muutmiseks.
Rahandusministeeriumis kogunes eile, 4. juunil riigihalduse ministri Jaak Aabi juhtimisel esimest korda eksperdikomisjon, et analüüsida ja teha ettepanekuid kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (KOKS) ning teiste omavalitsuse aluskorraldust puudutavate seaduste muutmiseks.

Rahandusministeeriumis kogunes eile, 4. juunil riigihalduse ministri Jaak Aabi juhtimisel esimest korda eksperdikomisjon, et analüüsida ja teha ettepanekuid kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (KOKS) ning teiste omavalitsuse aluskorraldust puudutavate seaduste muutmiseks.


Haldusreformi järel on oluliselt muutunud paljude omavalitsuste olustik, kuid kehtiv kohaliku omavalitsuse korralduse aluseid reguleeriv seadus ei paku kõigile vajalikele ja ajakohastele arengutele sobivaid lahendusvõimalusi. Seetõttu on õige aeg kaasajastada nende korraldust reguleerivat seadusandlust.
„Seaduse muutmisega soovime eelkõige ajakohastada ja uuendada mitmete valdkondade regulatsioone, näiteks omavalitsuste vaheline koostöö, elanike kaasamine ning e-võimaluste kasutamine,“ ütles riigihalduse minister Jaak Aab komisjoni tööd tutvustades.

Tänane KOKS on kehtinud alates 1993. aastast, mida selle aja jooksul on pea sadakond korda muudetud. Uue KOKSi väljatöötamise või selle seaduse värskendamise ootus on olnud õhus juba pikalt. Osaliselt on tegemist vananenud terminoloogiaga ning kus regulatsioon on jäänud lünklikuks. Paljudes kohaliku elu küsimustes on seadusandja kirjutanud protseduurireeglid ette äärmise detailsusega, nii et see kitsendab liigselt linnade ja valdade enesekorraldusõigust.

„Omavalitsustele tuleb anda suurem valiku- ja otsustusvabadus kohaliku elu korraldamiseks,“ rõhutas minister Jaak Aab.

Rahandusministeeriumi spetsialistid on kohtunud viimase poole aasta jooksul paljude kohalike omavalitsuste esindajatega, et koguda kokku KOKSi ja teiste seaduste revisjoniks ning seaduseelnõu väljatöötamise ettevalmistuseks ettepanekuid. „Kaardistasime valdkonna võtmeinimeste abil KOKSi muutmisvajaduste põhivaldkonnad. Nüüd saavad komisjoni eksperdid alustada nende üle vaatamist ning oma ettepanekute lisamist järgmise tööetapi jaoks,“ lisas Aab.

„Eesti Linnade ja Valdade Liit tegi koalitsiooniläbirääkimisi pidavatele erakondadele ettepaneku lisada koalitsioonilepingusse ja Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammi uue kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse väljatöötamise ettepanek,“ ütles Eesti Linnade ja Valdade Liidu tegevdirektori kohusetäitja Jan Trei. „Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus vajab kaasajastamist, kuna on oma olemuselt iganenud ning tekkinud on vajadus tervikliku ja kaasaegse uue regulatsiooni järele,“ selgitas Jan Trei.

„Üleriikliku omavalitsusliidu kaudu saame edasi anda kohalike omavalitsuste vaatest ettepanekud ja nägemuse uuest kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest, millest võiks kujuneda kaasaegne tööriist kohalike omavalitsuste juhtimiseks,“ ütles Jan Trei.

 

Riigihalduse ministrile nõu andvasse laiapõhjalisse eksperdikomisjoni kuuluvad:

Eesti Linnade ja Valdade Liidu asedirektor Jan Trei;
Narva-Jõesuu Linnavolikogu esimees Veikko Luhalaid;
Saue vallavanem Andres Laisk;
Türi vallavanem Pipi-Liis Siemann;
Tallinna linnasekretär Toomas Sepp;
Tartu linnasekretär Jüri Mölder;
Rakvere linnavolikogu esimees Mihkel Juhkami;
Lääne-Nigula vallavanem Mikk Lõhmus;
Järva vallavanem Rait Pihelgas;
Saaremaa vallasekretär Liis Juulik;
Järva vallasekretär Karin Tenisson-Alev;
Tallinna Ülikooli avaliku poliitika professor Georg Sootla;
Tallinna Tehnikaülikooli emeriitprofessor Sulev Mäeltsemees;
Riigikontrolli nõunik Airi Mikli;
kohaliku omavalitsuse õiguse ekspert Vallo Olle;
riigi valimisteenistuse juht Priit Vinkel.
Rahandusministeeriumist
regionaalvaldkonna asekantsler Kaia Sarnet;
kohalike omavalitsuste finantsjuhtimise osakonna juhataja Sulev Liivik;
regionaalhalduspoliitika osakonna juhataja Mart Uusjärv ja sama osakonna nõunik Ave Viks.
 

Vastavalt valitsuse tegevuskavale peab kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu väljatöötamiskavatsus valmima aastal 2020. Seaduse eelnõu on kavas viia Riigikogusse aastal 2022.

Veel uudiseid samal teemal

Kagu-Eesti programmi ühe suunana toetatakse piirkonna ettevõtlust. Pildil arvelaude, rahatäht ja rahakassa.
19.07.2019|Rahandusministeerium

Riik annab hoogu Kagu-Eesti ettevõtluse ja töövõimaluste arendamiseks

Riigihalduse minister Jaak Aab kinnitas Kagu-Eesti ettevõtluse arengu toetusmeetme, millega riik toetab Kagu-Eesti ettevõtluse arengut ja innovaatilisust ning mitmekesisemate töövõimaluste teket piirkonnas.

Fotol on looduskaunis mererand.
18.07.2019|Rahandusministeerium

Seirearuanne kinnitab: regionaalsed erinevused on Eestile endistviisi suur väljakutse

Riigihalduse minister Jaak Aab andis tänasel valitsuse istungil ülevaate Eesti regionaalarengu strateegiast ja sellega seotud Ida-Virumaa ning Kagu-Eesti tegevuskavade elluviimisest.