Sa oled siin

Eksperdikomisjon asub omavalitsuste ülesandeid läbi vaatama

4. september 2019 - 9:23
Riigihalduse ministrile nõu andev eksperdikomisjon 3. septembril toimunud kohtumisel.
Riigihalduse ministrile nõu andev eksperdikomisjon 3. septembril toimunud kohtumisel, kus arutati kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse uuendamise üle.

Eile rahandusministeeriumis kogunenud kohalike omavalitsuste esindajate eksperdikomisjon leppis kokku, kuidas peamised omavalitsuste tegevusvaldkonnad läbi vaadata ja nende alusel kohalike omavalitsuste korralduse seadust uuendada.


„Tänu haldusreformile on meil täna üle-eestiliselt oluliselt võimekamad omavalitsused, kui olid veel mõne aasta eest,“ ütles riigihalduse minister Jaak Aab. „Neil on oskusi, teadmisi ja vahendeid kandmaks veelgi vastutusrikkamaid ülesandeid, kui nad on seda siiani teinud. Seda väärtuslikku ressurssi tuleb ära kasutada, andes neile kui kohaliku elu asjatundjatele suuremat valiku- ja otsustusvabadust piirkondliku elu korraldamiseks. Seetõttu oleme algatanud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse revisjoni, et koostöös laia ringi valdkonna ekspertidega kaardistada omavalitsuste korraldusega seotud seaduste muutmise vajadused.“

Komisjon leppis kokku põhimõttelise aja- ja tegevuskava, kuidas teemade arutamisel lähema kahe aasta jooksul edasi liigutakse, nii et kõik olulised kohalike omavalitsuste korralduse valdkonnad saaksid põhjalikult läbi vaadatud. Täna keskenduti lähemalt kohalike omavalitsuste ülesannete piiritlemise temaatikale.

„Uus kohaliku omavalitsuse korralduse seadus peaks looma õigusselgust riiklike ja omavalitsuslike ülesannete paremaks eristamiseks ja määratlemiseks,“ ütles Eesti linnade ja valdade liidu tegevdirektori kohusetäitja Jan Trei. „Kohtumisel tõdesime, et kohalike omavalitsuste ülesannete loetelu on aegunud. Leppisime kokku, et pakume koostöös töörühma liikmetega välja kaasaegsema lähenemise omavalitsuste ülesannete kirjeldamiseks.“

Haldusreformi järel on oluliselt muutunud Eesti omavalitsuste pilt, kuid kehtiv kohaliku omavalitsuse korralduse aluseid reguleeriv seadusandlus ei paku kõigile vajalikele ja ajakohastele arengutele enam alati sobivaid lahendusvõimalusi.

Rahandusministeeriumi spetsialistid on kohtunud paljude kohalike omavalitsuste esindajatega, et koguda ettepanekuid kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse ja teiste seaduste revisjoniks ning seaduseelnõu väljatöötamise ettevalmistuseks.

Rahandusministeeriumi eestvõttel kokku kutsutud eksperdikomisjon kohtus eile teist korda. Komisjoni eesmärk on kaardistada ettepanekud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (KOKS) muutmiseks.

Tänane KOKS on kehtinud alates 1993. aastast, mida selle aja jooksul on pea sadakond korda muudetud. Uue KOKSi väljatöötamise või selle seaduse värskendamise ootus on olnud õhus juba pikalt. Osaliselt on tegemist vananenud terminoloogiaga ning kus regulatsioon on jäänud lünklikuks. Paljudes kohaliku elu küsimustes on seadusandja kirjutanud protseduurireeglid ette äärmise detailsusega, nii et see kitsendab liigselt linnade ja valdade enesekorraldusõigust.

Vastavalt valitsuse tegevuskavale peab kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu väljatöötamiskavatsus valmima aastal 2020. Seaduse eelnõu on kavas viia Riigikogusse 2022.
 

Riigihalduse ministrile nõu andvasse laiapõhjalisse eksperdikomisjoni kuuluvad:

• Eesti linnade ja valdade liidu tegevdirektori kohusetäitja Jan Trei;
• Narva-Jõesuu linnavolikogu esimees Veikko Luhalaid;
• Saue vallavanem Andres Laisk;
• Türi vallavanem Pipi-Liis Siemann;
• Tallinna linnasekretär Toomas Sepp;
• Tartu linnasekretär Jüri Mölder;
• Rakvere linnavolikogu esimees Mihkel Juhkami;
• Lääne-Nigula vallavanem Mikk Lõhmus;
• Järva vallavanem Rait Pihelgas;
• Saaremaa vallasekretär Liis Juulik;
• Järva vallasekretär Karin Tenisson-Alev;
• Tallinna Ülikooli avaliku poliitika professor Georg Sootla;
• Tallinna Tehnikaülikooli emeriitprofessor Sulev Mäeltsemees;
• Riigikontrolli nõunik Airi Mikli;
• kohaliku omavalitsuse õiguse ekspert Vallo Olle;
• riigi valimisteenistuse juht Priit Vinkel.
• Rahandusministeeriumi regionaalvaldkonna asekantsler Kaia Sarnet, kohalike omavalitsuste finantsjuhtimise osakonna juhataja Sulev Liivik, regionaalhalduspoliitika osakonna juhataja Mart Uusjärv ja sama osakonna nõunik Ave Viks.


KOKSi eksperdikomisjoni eilse kohtumise fotosid näeb siit: https://flic.kr/s/aHsmGFH9Xj

Veel uudiseid samal teemal

29.06.2020|Rahandusministeerium

Aab: linnad ja vallad peavad saama suurema otsustusvabaduse oma töö korraldamises

Rahandusministeerium saatis avalikule kooskõlastusringile kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (KOKS) muudatuste eelnõu väljatöötamiskavatsuse (VTK). Sellele eelnes aastapikkune põhjalik ettevalmistus koostöös eksperdikomisjoniga, kuhu kuulusid omavalitsuste ja riigi esindajad ning tunnustatud eksperdid.

29.06.2020|Rahandusministeerium

Ida-Virumaa arengu kiirendamiseks ja õiglase ülemineku kava koostamiseks alustas tööd juhtrühm

Riigihalduse ministri kutsel kogunes reedel, 26. juunil esimest korda Ida-Virumaa õiglase ülemineku protsessi juhtkomisjon. Selle tööks on keskenduda Ida-Virumaa arengu kiirendamisele, ettepanekute ja ideede korjele, võttes arvesse piirkonna eripärasid ning kliimaeesmärke.