Sa oled siin

Eesti võttis Euroopa Liidu rahapesudirektiivid täielikult üle

17. juuni 2020 - 16:16

Riigikogu kiitis täna kolmandal lugemisel heaks rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse, mis oluliselt täiendab praeguseid rahapesu tõkestamise võimalusi.

Vastuvõetud muudatused täpsustavad rahapesu mõistet, loovad kaitse vilepuhujatele ja õigusliku aluse olemasoleva elektroonilise arestimissüsteemi põhjal pangakontode registri väljatöötamiseks ning võimaldavad rahapesu andmebüroole ligipääsu loodavale registrile. Samuti täpsustub tegelike kasusaajate definitsioon ning algab töö tegelike kasusaajate andmete kvaliteedi parandamise alaseks arenduseks äriregistri juures.

Olulisteks muudatusteks on ka kohustatud isikute omavahelise koostöö ja infovahetuse selgem reguleerimine, mille eesmärgiks on anda kohustatud isikutele võimalused omavaheliseks kulusid säästvaks ja avalikele huvidele vastavaks koostööks ja kord kogutud andmeid omavahel vahetada. Seaduse vastuvõtmine Riigikogus oli Eesti poolt viimane vajalik samm Euroopa Liidu rahapesudirektiivi AMLD V ja samuti niinimetatud rahapesu vastu kriminaalõiguslike vahenditega võitlemise direktiivi täielikuks ülevõtmiseks ning AMLD IV osas Euroopa Komisjoni poolt tuvastatud puudujääkide kõrvaldamiseks.

Rahandusminister Martin Helme sõnul on tegemist Riigikogus põhjalikult arutatud väga olulise seadusega, mis parandab Eesti võimalusi võitluses rahapesuga. “Eesti ei ole koht rahapesuks. Valitsus teeb kõik, et meie majanduskeskkond oleks jätkuvalt aus ja läbipaistev ning käesolev seadus on selles osas väga oluline samm edasi. Eesti ettevõtted peavad tulevikus järjest paremini tundma oma kliente, kellega nad äri teevad ja pankade infovahetus rahapesu andmebürooga muutub tänu loodavale uuele registrile kiiremaks ja tõhusamaks. Meil on vaja hästi mõista Eesti rahandussüsteemi tänaseid ohte ja tulevikuriske ning neid targalt maandada. Samas on väga oluline, et aktiivses rahapesuvastases võitluses ei jääks tavalised inimesed ja väiksemad ettevõtted kogemata hammasrataste vahele. Seetõttu lisati seadusesse punkt, et pangad peavad senisest rohkem selgitama ja põhjendama oma otsuseid pangakontosid sulgeda,“ selgitas Helme.

Seadusega kehtestatakse Eestis riikliku taustaga isikute loetelu, kellele hakkavad kehtima rahapesu tõkestamisel kõrgendatud nõuded. Nende hulka kuuluvad näiteks ministrid, riigikogu liikmed, põhiseaduslike institutsioonide ja riigiasutuste juhid ning erakondade juhatuse liikmed. Seadusega suurendatakse ka vilepuhujate kaitset ning täpsustatakse nende isikute ringi, kes peavad oma tegevuses arvestama rahapesu tõkestamise nõuetega.
Rahapesu ja terrorismi rahastamise seaduse vastuvõtmine Riigikogus ning seaduse tõhus rakendamine on Eesti riigile oluline, sest juba 2021. aasta hilissügisel ootab Eestit ees Moneyvali* uus hindamine. Sel korral hinnatakse, kuidas riik rahapesu tõkestavaid seadusi ja regulatsioone praktikas ellu rakendab ja milline on Eesti asutuste võimekus tegelikult rahapesu tõkestamisega tegeleda. “Me peame riigina pingutama, et see hindamine edukalt läbida. Meil alahinnatakse seda võimalikku riski, et Eesti võib sattuda rahapesu tõkestamise osas tõhustatud järelevalve all olevate riikide nimekirja. Sellel on oma tagajärjed nii riigi mainele, finantskeskkonnale kui ka seonduvale halduskoormusele,“ selgitas Helme.

*Moneyval on Euroopa Nõukogu rahapesu tõkestamise meetmeid hindav ekspertkomitee (Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism).

Veel uudiseid samal teemal

23.12.2021|Rahandusministeerium

Eesti asub tõhusalt reguleerima virtuaalvääringu teenuseid


Valitsus toetas eelnõud, mis karmistab nõudeid virtuaalvääringu teenuse pakkujatele, et maandada finantskuritegevuse riske. Muuhulgas antaks tegevusluba edaspidi vaid neile teenusepakkujatele, kellel on kavas Eestis tegutsema asuda, samuti tuleb tehingutega siduda kliendi andmed.

16.09.2021|Rahandusministeerium

Valitsuskomisjon: Eesti reageerib kiirelt virtuaalvääringu valdkonna riskidele

Esile tõusnud riskid virtuaalvääringute valdkonnas nõuavad kiiret tegutsemist, et tagada konkurentsivõimeline ja aus ärikeskkond ning Eesti kavatseb selles suunas kiirelt tõsiseid samme astuda, tõdeti rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise korralisel valitsuskomisjoni koosolekul.