Sa oled siin

Eesti tõhustab võitlust rahapesuga

19. detsember 2019 - 17:19

Valitsus kiitis täna oma istungil heaks rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse muutmise eelnõu, mis seadusena jõustudes täiendaks oluliselt praegusi rahapesu tõkestamise võimalusi.

Kavandatavad muudatused looksid kaitse vilepuhujatele ja õigusliku aluse olemasoleva elektroonilise arestimissüsteemi põhjal pangakontode registri väljatöötamiseks ning võimaldaks rahapesu andmebüroole ligipääsu loodavale registrile. Samuti on kavas luua õiguslik mehhanism tegelike kasusaajate andmete kvaliteedi parandamiseks.

Rahandusminister Martin Helme sõnul on tegemist väga olulise eelnõuga, mis parandab Eesti võimalusi võitluses rahapesuga. “Eesti ei ole koht rahapesuks. Valitsus teeb kõik, et meie majanduskeskkond oleks jätkuvalt aus ja läbipaistev. Eelmisel nädalal võttis riigikogu vastu seaduse, mis karmistab virtuaalvääringutega seotud tegevuslubade andmist. Samuti on valitsus riigikogule andnud finantssektori trahvide suurendamise eelnõu. Need seadused annavad Eestile senisest tugevama seadusandliku baasi, et rahapesu palju tõhusamalt tõkestada,“ selgitas Martin Helme.

Valitsuse heakskiidu saanud eelnõu loob samuti aluse Eestis riikliku taustaga isikute loetelu kehtestamiseks, kellele hakkavad kehtima rahapesu tõkestamisel kõrgendatud nõuded. Nende hulka kuuluvad näiteks ministrid, riigikogu liikmed, põhiseaduslike institutsioonide ja riigiasutuste juhid ning erakondade juhatuse liikmed. Eelnõu suurendab ka vilepuhujate kaitset ning laiendab nende isikute ringi, kes peavad oma tegevuses arvestama rahapesu tõkestamise nõuetega. Kavandatavad muudatused on oluline samm Eestilt, et võtta üle Euroopa Liidu viies rahapesu tõkestamise direktiiv (AMLD V).

Kõikide rahapesu tõkestamisega seotud seadsuseelnõude tõhus menetlemine riigikogus on oluline, sest juba 2021. aasta sügisel ootab Eestit ees Moneyvali uus hindamine. Sel korral hinnatakse, kuidas riik rahapesu tõkestavaid seadusi ja regulatsioone praktikas ellu rakendab ja milline on Eesti asutuste võimekus tegelikult rahapesu tõkestamisega tegeleda. “Me peame riigina pingutama, et see hindamine edukalt läbida. Mul on tunne, et Eestis alahinnatakse seda võimalikku riski, et Eesti võib sattuda rahapesu tõkestamise osas tõhustatud järelevalve all olevate riikide nimekirja. Sellel on oma tagajärjed nii riigi mainele, finantskeskkonnale kui ka seonduvale halduskoormusele,“ ütles Martin Helme.

Moneyval on Euroopa Nõukogu rahapesu tõkestamise meetmeid hindav ekspertkomitee (Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism).

Veel uudiseid samal teemal

23.12.2021|Rahandusministeerium

Eesti asub tõhusalt reguleerima virtuaalvääringu teenuseid


Valitsus toetas eelnõud, mis karmistab nõudeid virtuaalvääringu teenuse pakkujatele, et maandada finantskuritegevuse riske. Muuhulgas antaks tegevusluba edaspidi vaid neile teenusepakkujatele, kellel on kavas Eestis tegutsema asuda, samuti tuleb tehingutega siduda kliendi andmed.

16.09.2021|Rahandusministeerium

Valitsuskomisjon: Eesti reageerib kiirelt virtuaalvääringu valdkonna riskidele

Esile tõusnud riskid virtuaalvääringute valdkonnas nõuavad kiiret tegutsemist, et tagada konkurentsivõimeline ja aus ärikeskkond ning Eesti kavatseb selles suunas kiirelt tõsiseid samme astuda, tõdeti rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise korralisel valitsuskomisjoni koosolekul.