Sa oled siin

Eesti riigihangete korraldus sai Euroopa Komisjonilt kõrgeima hinnangu

25. september 2017 - 8:28

Eestis on üle rahvusvahelise piirmääraga riigihangete korraldus kahe viimase aastaga oluliselt paranenud ja oli möödunud aastal Euroopa Liidu(EL) riikide seas üks parimaid, selgub Euroopa Komisjoni avaldatud EL ühtse turu tulemustabelist (Single Market Scoreboard).  Eestis korraldati 2016. aastal üle rahvusvahelist piirmäära ületavaid hankeid kokku 1,3 miljardi euro väärtuses, mis  moodustas üle poole kogu hangete mahust.

„Euroopa Liidu ühtse turu tulemustabeli näitajad kinnitavad, et Eesti riigihankepoliitika viimaste aastate arengud on kooskõlas Euroopa Liidu üldpõhimõtetega, nagu näiteks parima hinna ja kvaliteedi suhte tagamine, võrdne kohtlemine ja läbipaistvus,“ tõdes rahandusministeeriumi riigihangete ja riigiabi osakonna juhataja Kristel Mesilane.

Euroopa Liidu ühtse turu tulemustabelis hinnatakse liikmesriikide riigihangete korralduses 9 erinevat näitajat, näiteks ühe pakkujaga hangete osakaal, madalaima hinna hindamiskriteeriumina kasutamise osakaal, avaldamisteatega hangete läbiviimise osakaal sisemajanduse koguproduktist(SKP), ühishangete läbiviimise osakaal jms. Näitajad põhinevad EL Teataja võrguväljaandes Tenders Electronic Daily (TED) avaldatud teadetel ehk rahvusvahelist piirmäära ületavate hangete andmetel. Kuna rahvusvahelised piirmäärad on ühtsed Euroopa Liidu üleselt, tagab see info võrreldavuse erinevate riikide vahel.

Riigihangete korralduse näitajatest saab esile tuua, et Eestis vähenes aastaga ühe pakkujaga hangete osakaal 5 protsendipunkti võrra 17 protsendini, mitme asutuse ühiselt korraldatavate hangete osakaal kasvas seniselt 7 protsendilt 9 protsendini, üksnes madalaima hinna kriteeriumi kasutamine pakkumuste hindamisel vähenes 13 protsendipunkti võrra 65 protsendini ja TEDis avaldatud riigihangete maht kasvas aastaga 1,7 protsendipunkti võrra 8,7 protsendini Eesti sisemajanduse koguproduktist. Kahe aastaga tõusis Eesti riigihangete korralduses madalaimalt kõrgeima tasemega riikide gruppi Euroopa Liidus.

Veel paistab Eesti silma TEDis avaldatud info kõrge kvaliteediga. Eesti poolt TEDi saadetud kohustuslik info on täielik ja see tuleneb Eesti riigihangete registri automaatkontrollidega IT-lahendusest.

Möödunud aasta koondtulemus on kõige kõrgemal tasemel lisaks Eestile veel näiteks Soomel, Rootsil, Norral, Leedul, Poolal, Belgial ja Prantsusmaal. Keskmine tulemus on näiteks Lätil, Austrial, Saksamaal ja Hollandil.

Tutvu Euroopa Liidu ühtse turu indikaatorite tulemustabeliga

Euroopa Komisjoni joonis: Euroopa Liidu ühtse turu indikaatorite 2016. aasta koondtulemused*