Sa oled siin

Eesti ehitab CO2 heitkoguste tulust 26 uut liginullenergiahoonet

21. juuli 2021 - 12:38

Rahandusministeerium ja Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK) toetavad 27,5 miljoni euroga 26 uue avaliku sektori liginullenergiahoone rajamist ning kahe hoone energiatõhusaks renoveerimist. Selleks vajalik raha tuleb Eesti süsinikdioksiidi (CO2) heitkoguste ühikute enampakkumisel saadavast tulust.

Riigihalduse ministri Jaak Aabi sõnul on toetusmeetmete põhieesmärk kliimamõjude vähendamine ja rahaline kokkuhoid. „Uute hoonete rajamine või seniste renoveerimine aitab ühelt poolt kaasa inimtegevuse mõju vähendamisele kliimamuutustele, teisalt vähendab avaliku sektori kulusid praeguste ebatõhusate hoonete ülalpidamiseks,“ selgitas Aab.

Taotlusi liginullenergiahoonete rajamiseks või energiatõhusaks muutmiseks said esitada keskvalitsuse asutused ja kohalikud omavalitsused. Valitsusasutustele oli ette nähtud toetusi 9,3 miljoni euro ulatuses ning omavalitsustele 18,2 miljonit eurot.

Kohalikud omavalitsused saatsid RTK-le 21 taotlust liginullenergiahoonete rajamiseks, millest otsustati rahastada 20 taotlust. Suurim toetuse summa on 1,27 miljonit eurot, kõige väiksem 470 000 eurot. „Raha läheb väga õigesse kohta ja omavalitsuste tegevust selle kasutamisel tuleb tunnustada. Kohalikuks eluks ja teenuste osutamiseks vajalike hoonete madalamad ülalpidamiskulud tähendavad maksumaksja raha väiksemat kulu,“ tõi Aab välja. „Päris kindlasti soodustab parem keskkond kvaliteetsemat teenuste osutamist ja ka kättesaadavust.“

RTK avaliku taristu talituse juhataja Marek Atoneni sõnul esitasid kohalikud omavalitsused projekte kõikjalt üle Eesti. „Kuigi enim projekte rahastatakse Harjumaalt – neli, esitati taotlusi kokku 12 erinevast maakonnast. Seetõttu saame toetada näiteks üheksa uue energiatõhusa lasteaia ehitamist, aga ka spordi ja huvitegevuse taristu rajamist,“ ütles Atonen.

Valitsusasutused saatsid kokku 12 taotlust, millest toetati kaheksat projekti. Näiteks saab Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi (RKAS) toetust viie liginullenergiahoone ehitamiseks ning Tartu Vangla kahe hoone renoveerimiseks. „RKAS kasutab toetusraha enamasti ühishoonete ja riigimajade ehitamiseks erinevatesse Eesti paikadesse. Kõige suurem toetus, 2,6 miljonit eurot, läheb aga Sisekaitseakadeemiale uue ühiselamu rajamiseks,“ lisas Atonen.

Vaata toetatud KOV projekte siit.
Vaata toetatud keskvalitsuse projekte siit.

Lisainfo: mattias.joesaar@rtk.ee663 2040. 

Veel uudiseid samal teemal

22.06.2021|Rahandusministeerium

Valitsus toetas omavalitsuste ühinemistoetuse taastamist

Täna kiideti riigihalduse ministri ettepanekul heaks seaduse muutmise algatus, mille kohaselt taastatakse kohalike omavalitsuste ühinemistoetus, et motiveerida omavalitsusi ka pärast haldusreformi enda võimekuse tõstmiseks ühinema. Seaduse jõustumisel saaks iga 2025.

07.06.2021|Rahandusministeerium

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muudatusettepanekud valmivad sügiseks

Eelmisel nädalal toimus kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse eksperdikomisjoni viimane sisuline kohtumine, kus arutleti peamiselt omavalitsuste koostöö ja liitude regulatsiooni üle. Kohtumisel anti muudatustele viimane sisend, eelnõu peaks valmima sügiseks ning see plaanitakse valitusele esitada järgmise aasta alguses.