Sa oled siin

Eelmise aasta riigihangete kogumaksumuseks kujuneb ligi 3 miljardit eurot

4. mai 2020 - 9:00

Möödunud aastal viidi läbi 6 883 riigihanget ja esialgsel hinnangul kujuneb hangete kogumaksumuseks ligi 3 miljardit eurot. Elektrooniliselt korraldati 98 protsenti riigihankeid. Esimest korda saab riigihangete aastastatistikaga tutvuda lisaks tavapärasele ülevaatele ka interaktiivsete andmete põhjal.

Eelmisel aastal algatati riigihangete registris kokku 6 883 hankemenetlust sh sotsiaal- ja eriteenuste erimenetlust ning lihthanget, lisaks 1244 väikehanget ja 352 toetuse saaja ostu. Riigihangete arv vähenes aastaga 14 protsenti. Seda langustrendi on mõjutanud viimastel aastatel hangete kõrgemad piirmäärad, mis jõustusid 2017. aastal ning raamlepingu sõlmimiseks läbiviidavate hangete osakaalu kasv.

Viimaste aastatega on hangete kogumaksumus tõusnud, seda vaatamata hangete arvu vähenemisele. Nii suunatakse majandusse riigihangete registris avaldatud hangete kaudu järjest rohkem maksumaksja raha. Samal ajal kasvas üle kümne korra väikehangete ehk riigihangete seaduses sätestatud piirmääradest allapoole jäävate hangete arv. Asjade ostmiseks korraldati 288, teenuste ostmiseks 363 ja ehitustööde tellimiseks 593 väikehanget. Kokku on eelmisel aastal alustatud hangete tulemusena on sõlmitud 11 525 hanke- ja raamlepingut. Kuna pooleli on veel 200 hankemenetlust, siis sõlmitud lepingute arv suureneb.

Sarnaselt aasta varasemaga olid lepingu sõlminud pakkujatest valdav enamik ehk 86 protsenti väikese ja keskmise suurusega ettevõtted ning 14 protsenti suurettevõtted.

E-hangete osakaal kasvas aastaga 2 protsenti jõudes 98 protsendini kõikidest korraldatud hangetest. E-hangetes on jätkuvalt suurem pakkujate arv kui e-menetluseta hangetes. Keskmine pakkujate arv e-riigihangetes on 3,7 pakkujat ühe hanke kohta ja elektroonilise menetluseta riigihangetes on vastav näitaja vaid 1,5 pakkujat hanke kohta.

Hankepassi kasutamine kasvas 70 protsendini hangete koguarvust. Selle dokumendiga saavad ettevõtjad näiteks kinnitada kvalifitseerimistingimustele vastamist ning esitada infot asjakohaste andmebaaside ja muude nõutavate andmete kohta. Hankepassi kasutamine säästab osapoolte tegevusi nii hanke korraldamisel kui ka sellel osalemisel. 

Uuendusena saab nende ja teiste olulisemate riigihangete aastastatistika andmetega tutvuda lisaks tavapärasele ülevaatele ka interaktiivsete andmete põhjal rahandusministeeriumi kodulehel. Interaktiivne keskkond annab kiire ülevaate mööduva aasta olulisematest riigihangete arvnäitajatest. Näiteks leiab infot, mitu hanget korraldasid kohalikud omavalitsused 2019. aastal? Millistes riigihangetes hinnatakse parima pakkumuse leidmiseks muid näitajaid peale hinna?

Joonis kajastab riigihangete arvu ja mahu dünaamikat läbi aastate. Alates aastast 2018, mil loodi riigihangete registrisse vabatahtlik väikehangete läbiviimise võimalus, kajastub hangete arvu dünaamikas ka hangete koguarv koos väikehangetega.

Veel uudiseid samal teemal

06.05.2021|Rahandusministeerium

Eksperdid: majandusstruktuuri muutust on Ida-Virumaal tunda juba praegu

Eelmisel nädalal toimunud Ida-Viru õiglase ülemineku visioonipäevad tõid kokku üle 450 osaleja - eksperdid, ettevõtjad ja poliitikakujundajad, samuti kohalikud inimesed, kes moodustasid publikust üle 40%.

06.05.2021|Rahandusministeerium

Riigi äriühingud maksavad eelarvesse 97,5 miljonit eurot dividende

Valitsus kiitis heaks riigi äriühingute 2021. aastal makstavad dividendid summas 97,5 miljonit eurot. Kokku laekub dividende 11 riigi äriühingult.