Sa oled siin

Edasilükkunud tulumaksu kajastamine IFRS konsolideeritud aruannetes

20. detsember 2019 - 8:21

Edasilükkunud tulumaksu kajastamiseks on tekkinud kaks erinevat meetodit eelkõige suurettevõtteid puudutavates rahvusvahelise finantsaruandluse standardi IFRS põhjal koostatud konsolideeritud aruannetes.

2018. aastal hakkas kehtima Lätis uus tulumaksusüsteem, mis sarnaneb Eesti süsteemile. Selle rakendamisega Lätis tekkis aga ka uus käsitlus edasilükkunud tulumaksu kajastamisele IFRS konsolideeritud aruannetes, mis võib tingida vajaduse muuta seniseid Eestis kasutusel olnud edasilükkunud tulumaksu kajastamise põhimõtted nendes aruannetes.

IFRSi aruannetes reguleerib edasilükkunud tulumaksu kajastamist standard IAS 12, mis on kehtinud samal kujul juba aastaid. Selle järgi ei ole Eesti ettevõtted tütarettevõtetes olevatelt jaotamata kasumitelt edasilükkunud tulumaksu kohustust kajastanud, vaid on konsolideeritud aruannetes kajastanud kogu konsolideeritud jaotamata kasumilt tulumaksukulu siis, kui dividendid välja kuulutatakse vastavalt standardi sättele IAS 12.52B/57A. Kogu konsolideeritud jaotamata kasumi osas dividendide maksmisel tekkiva tulumaksukohustuse kohta avalikustatakse infot vastavalt sättele IAS 12.82A.

Kuigi IAS 12 standard ei ole muutunud, on Läti tulumaksusüsteemi muutmist analüüsinud eksperdid leidnud, et vastavalt IAS 12 paragrahvile 39 peab konsolideeritud aruandes tütar-, sidus- ja ühisettevõttetes ning filiaalides olevate jaotamata kasumite suhtes kajastama edasilükkunud tulumaksu kohustuse dividendi tulumaksumääraga, välja arvatud juhul, kui tütar- või sidusettevõtte kasumit ei kavatseta jaotada lähemas tulevikus ja selle kasumi jaotamine on emaettevõtte või investori kontrolli all.

Milline meetod valida?

Praegu on võimalus neil umbes 90 ettevõttel, keda see valik puudutab, valida neile sobivaim meetod, lähtudes raamatupidamise seadusest ja Euroopa Komisjoni poolt vastu võetud rahvusvaheliste finantsaruandluse standardite (IFRSi) põhimõtetest. Raamatupidamiskohustuslane peaks valima meetodi selliselt, et oleks tagatud aktuaalse, olulise, objektiivse ja võrreldava informatsiooni saamine raamatupidamiskohustuslase finantsseisundist, finantstulemusest ja rahavoogudest. Aastaaruandes tuleb avalikustada, milline lähenemine on valitud koos valiku põhjendustega.

Mis saab edasi?

Aruannete võrreldavuse tagamiseks on eesmärk siiski leida ühtne lähenemine. Selleks on Raamatupidamise Toimkond koostöös Audiitorkogu ning Deloitte, Ernst ja Youngi, KPMG ja PwC ekspertidega koostanud kahe meetodi erinevusi kirjeldava dokumendi, mille eesmärk on teavitada probleemist Rahvusvahelise Arvestusstandardite Nõukogu (International Accounting Standards Board, IASB) liikmeid, kes on rahvusvahelise IFRS standardi hoidjad, ning küsida nende seisukohta IAS12 tõlgendamisel. Mainitud dokument saadeti neljapäeval IASB-le ning on avalikustatud ka Eesti raamatupidamise toimkonna kodulehel.

Veel uudiseid samal teemal

22.05.2020|Rahandusministeerium

Rahandusministeerium kutsub vastama rahapesu tõkestamise riskide teadlikkuse küsitlusele

Mais ja juunis saavad mitme sektori ettevõtjad rahandusministeeriumilt palve täita küsimustik rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise teadlikkuse ja kogemuse kohta.

06.05.2020|Rahandusministeerium

Raamatupidamise Toimkond avaldas selgitused töötukassa töötasu hüvitise kajastamise kohta

Raamatupidamise Toimkond avaldas selgitused, mille kohaselt tuleks töötukassa makstavat töötasu hüvitist kajastada raamatupidamises tegevuse sihtfinantseerimisena.