Sa oled siin

Balti riigid ühtlustavad pandikirjade emiteerimise regulatsiooni

31. oktoober 2019 - 10:00

Eesti, Läti ja Leedu rahandusministeeriumid said koostöös Euroopa Rekonstruktsiooni ja Arengupanga ning pankadega valmis lõplikud ettepanekud ühtse Baltikumi pandikirjaturu arendamiseks vajaliku õigusraamistiku loomiseks.

„Eraldivõetuna on pandikirjade tagatiseks olevate hüpoteeklaenude turg igas Balti riigis väike, mis muudab pandikirjade väljaandmise ja administreerimise kulukamaks. Võimaldades seda teha kõigis kolmes riigis korraga, muutub pandikirjade väljaandmine pankadele soodsamaks ja nende soetamine atraktiivsemaks investoritele,“ ütles rahandusministeeriumi finantsturgude poliitika osakonna juhataja Thomas Auväärt.  

Hästi toimiv ülebaltiline pandikirjade õigusraamistik arvestab nii riiklike eripäradega, samal ajal õigusraamistikku suures ulatuses ühtlustades – et luua võimalikult ühesugune pandikirjade regulatsioon kogu Baltikumis ja soodustada pandikirjade välja andmist.

Vastvalminud raportis toodud ettepanekute põhjal saavad Eesti, Läti ja Leedu oma seadusi muuta selliselt, et need võimaldaksid pankadel pandikirju välja anda sarnastel tingimustel kõigis kolmes riigis, misläbi tagatakse investoritele samal tasemel kaitse kogu Baltikumis. Ülejäänud ettepanekud on seotud pandikirjade tagatisvara ja selle administreerimisega, samuti antakse soovitusi piisava järelevalve tagamiseks pandikirju emiteerivate pankade üle.

Hetkel kavandatakse kõigis kolmes riigis pandikirjade regulatsioonide muudatusi. Kuigi tempo on erinev, püütakse ühtlustatud õiguskeskkond pandikirjade emiteerimiseks valmis saada 2020. aasta lõpuks. Eestis on pandikirjaseadus vastu võetud ja jõustunud. Käesoleval ajal valmistatakse ette kehtiva seaduse muudatusi nii kõnealuse raporti soovituste kui ka Euroopa Liidu pandikirjadirektiivi alusel.

Pandikiri on eriliigiline ja madala riskiga võlakiri, mida saab emiteerida üksnes selleks täiendava tegevusloa saanud pank. Nimetatud võlakirja tagatiseks on eelkõige panga nõuded eluasemelaenu saajate vastu. Samuti võivad tagatisteks olla ka nõuded ärikinnisvaraga tagatud laenu saajate vastu ja laenunõuded riigi või kohalike omavalitsuse üksuste vastu.