Sa oled siin

Avaliku sektori investeeringute juhtimine on Eestis tõhus ja heal tasemel

4. juuni 2019 - 16:20

Eesti avaliku sektori investeeringute juhtimine on üldiselt tõhus ja kogu maailma arvestuses heal tasemel, selgub äsja avalikustatud Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) hinnangust.

“Mul on hea meel, et IMFi üldine hinnang Eesti avaliku sektori investeeringute juhtimisele on hea ja Eesti paigutub maailma kõige edukamate riikide liigasse,” ütles rahandusminister Martin Helme. “Kuid sellegipoolest on meil võimalik valitsuse töö raamistikku selles asjas parandada. Tänan IMFi tehtud töö eest, mis aitab meil riigi toimimist tõhusamaks muuta.”

„Piiratud võimaluste tingimustes on väga oluline teha hästi läbimõeldud ja kaalutletud otsuseid, et saada igast investeeritud eurost võimalikult palju kasu, et iga investeering oleks majanduslikult jätkusuutlik ja maksimaalselt mõjus, puudutaks võimalikult paljusid kodanikke ja aidates muuta teenuseid paremaks,“ ütles rahandusminister Helme. „Kui tahame teha häid otsuseid, siis peame hakkama palju pikemalt ette mõtlema kui praegune nelja-aastane investeeringute planeerimise tsükkel. Taristusse ja hoonetesse tehtavad investeeringud mõjutavad meie elukeskkonda ja ruumi, ka neid aspekte tuleb investeeringute hindamisel senisest rohkem arvestada. Senisest rohkem peame hakkama hindamisel mõtlema investeeringute tulevastele eluea kuludele ja nende kokkuhoiule, mitte niivõrd odavale investeeringusummale.“

Rahandusministri sõnul on edaspidi oluline tegeleda ka avaliku ja erasektori koostöö (PPP) võimalustega. “Investeeringute teema on praegusele valitsusele väga oluline. Eesti on erasektoriga koostöös investeeringuid teinud vähe, neid võimalusi kavatseme põhjalikumalt analüüsida,” ütles Helme. “See on oluline nii selleks, et kaasata erakapitali, kui ka selleks, et rakendada uusi innovaatilisi ja kuluefektiivseid lahendusi ehituses.”

Rahandusministeeriumil on valitsuse tööplaanis ülesanne järgmise aasta septembriks analüüsida ja teha ettepanekud Eesti avaliku sektori investeeringute korraldamise tõhustamiseks. See on osa riigieelarve raamistiku üldisest revisjonist. Suures osas on kavas toetuda analüüsis ja ettepanekutes just IMFi välja toodud järeldustele.

IMFi tehnilise abi missioon viibis rahandusministeeriumi kutsel Eestis möödunud aasta lõpul. Hindamise raames tutvuti kogu investeeringute elukaarega – millised on Eesti fiskaal- ja õiguslikud reeglid, kuidas toimub investeeringute planeerimine, projektide hindamine ja valik ning rakendamine ja seire. Analüüsi läbiviimisesse olid kaasatud lisaks rahandusministeeriumi, IMFi ja Maailmapanga asjatundjatele ka eelarvenõukogu, riigikontroll, mitmed ministeeriumid ning nende allasutused. Kokku kohtuti üle 70 eksperdiga.

IMFi tehnilise abi missiooni Eestisse juhtis Christiane L. Roehler IMFi eelarve osakonnast, delegatsiooni kuulusid ka Ashni Singh, Willie du Preez, varem IMFis, Maailmapangas ja Norra rahandusministeeriumi juhtkonnas töötanud konsultant Eivind Tandberg ning Maailmapanga esindajad Jonas Arp Fallov ja Carmen Calin Elena.

Veel uudiseid samal teemal

24.09.2020|Rahandusministeerium

Valitsus kinnitas riigi äriühingute ja sihtasutuste koondaruande

Valitsus kiitis tänasel istungil heaks eelmise aasta riigi äriühingute ja sihtasutuste koondaruande.

Eelmise aasta lõpus kuulus riigile osalus 29 äriühingus, neist ainuomandis 24. Riigi üldine suund on osaleda ainult nendes äriühingutes, kus see on vajalik avalikust huvist lähtuvalt või muul strateegilisel kaalutlusel.

08.09.2020|Riigikantselei

Ida-Virumaa ootab selget sihti ja elanike kaasarääkimist

Täna toimub Ida-Virumaa õiglase ülemineku programmi avalik veebiarutelu, mille fookuses on piirkonna edasine areng ning sellega seotud võimalused. Keskkonnasäästlikule majandusele ülemineku planeerimisel keskendutakse seekordsel kohtumisel elu- ja  looduskeskkonnale ning inimeste võimalustele osaleda ühiskondlikes protsessides.