Sa oled siin

Ametnike välitööd: homne hea elukeskkond algab tänastest kavadest

15. august 2019 - 16:02

Tulevikus kvaliteetsete teenuste kättesaadavuse tagamine Kagu-Eestis eeldab uuenduslike lahenduste otsimist juba täna.


Ametnike välitöödel toimunud regionaalse vaate ja teenuste seminaril Väimelas pakuti välja lahendusi teenuste edendamiseks Kagu-Eestis. Rahandusministeeriumi regionaalvaldkonna asekantsleri Kaia Sarneti sõnul on maapiirkondades teenuste osutamisel suurimad väljakutsed hajaasustus ning muutused rahvastikus.

„Seminaril kõlanud uuenduslikud lahendused eeldavad valmisolekut paindlikeks teenuste osutamise pilootprojektideks,“ ütles Sarnet. „Avalik sektor peaks olema valmis erinevateks lahendusteks, võttes arvesse Kagu-Eesti eripära ja olemasolevaid ressursse.“

Aruteludel käidi välja ideid nii hooldekodude teenuse lihvimiseks kui ka ühistranspordisüsteemide paremaks ühendamiseks, et parandada inimeste liikuvust kodu, töö ja keskuste vahel. Kõlapinda leidsid ka ideed integreeritud ametikohtadest lähikeskustes, samuti kättesaadavam internetipõhine alg- ja alushariduse omandamise võimalus. Ühe ettepaneku järgi võiks unustuse hõlma vajunud piimapukkide süsteemi ellu äratada ja asendada pakiautomaatide süsteemiga. See idee läks seminarilt ka edasiarendamisele täna alanud loometalgutele Vunki mano! Tõrvas.

Ametnike välitööd toovad ühise laua taha Kagu-Eesti kohalikud omavalitsused ja eestvedajad ning ministeeriumid ja riigiametid. Välitööde programmi käigus 8.–16. augustini räägitakse läbi vastastikused ootused ja võimalused Kagu-Eesti arengueeldusi parandada.

Veel uudiseid samal teemal

14.11.2019|Rahandusministeerium

Minister Aab: avalikku teenistusse on oodatud töötama teistest rahvustest inimesed

Rahandusministeeriumis valminud analüüs soovitab värvata avalikku teenistusse rohkem teistest rahvustest inimesi. Selleks koostati ettepanekud, et tõsta muukeelse elanikkonna, eriti noorte teadlikkust avalikus sektoris töötamise võimaluste kohta.

12.11.2019|Rahandusministeerium

Rahandusminister Helme: Auvere jaam alustab taas tööd selle nädala lõpus

Eesti Energia üldkoosolekut esindav rahandusminister Martin Helme kohtus täna Auveres kontserni juhtkonna, ametiühingute ning Auvere elektrijaama ehitanud General Electricu esindajatega. Ministri hinnangul on Eestile jätkuvalt oluline säilitada energiasõltumatust tagav juhitav tootmisvõimsus.