Sa oled siin

Algasid Balti pandikirjaturu õigusraamistiku konsultatsioonid

13. märts 2019 - 17:13

Eesti, Läti ja Leedu rahandusministeeriumid alustasid avalikku konsultatsiooni Balti riikide pandikirjaturu ühise õigusraamistiku loomise vaheraporti kohta. Koostöös Euroopa Rekonstruktsiooni ja Arengupangaga valminud vaheraportis on sel teemal esitatud ministeeriumite eksperttasandi seisukohad.

Vaheraportis on toodud konkreetsed lahendused selle kohta, millised Baltikumi pankade poolt emiteeritavad pandikirjad olla võiksid ning milliste juriidiliste ja regulatiivsete teemadega tuleb vastava õigusraamistiku loomisel tegeleda. 

Raporti koostamise laiem eesmärk on luua võimalikult ühesugune pandikirjade regulatsioon kogu Baltikumis, mis lihtsustaks kõigis kolmes Balti riigis tegutseva panga poolt pandikirjade väljaandmist.

Teemad, millele kõigi kolme Balti riigi regulatsioonide võimalikul ühtlustamisel soovitakse keskenduda, seisnevad eelkõige pandikirjainvestorite kaitse tasemes, selliste eriliiki võlakirjade alusvaras, ja nende võlakirjade administreerimises, samuti selles, et kuidas tagada piisav järelevalve pankade üle, kes pandikirju emiteerivad.

Konsultatsioonis on oodatud osalema nii kodumaised kui rahvusvahelised turuosalised, kes tegutsevad nii Eestis, Lätis kui Leedus. Turuosaliste ettepanekuid ja soovitusi ootame kuni 3. aprillini aadressile: PanBaltic.Consultation@finmin.lt.

Pandikiri on eriliigiline ja madala riskiga võlakiri, mida saab emiteerida üksnes pank. Selle võlakirja tagatiseks on eelkõige panga nõuded eluasemelaenu saajate vastu. Samuti võivad tagatisteks olla ka nõuded ärikinnisvaraga tagatud laenu saajate vastu ja laenunõuded riigi või kohalike omavalitsuse üksuste vastu.