Sa oled siin

Aasta lõpuks uuendatakse Kagu-Eesti tegevuskava

4. august 2020 - 15:46

Uuendatavas Kagu-Eesti tegevuskavas tuleb keskenduda senisest enam teede ja internetiühenduse parandamisele, piirkonna ettevõtete võimekuse tõstmisele ning teenuste võrgustiku kohandamisele elanikkonna vähenemisega. Nii arutasid avaseminaril ministeeriumite, Kagu-Eesti kohalike omavalitsuste ning maakondlike arendusorganisatsioonide esindajad.

„Senine Kagu-Eesti tegevuskava on aidanud piirkonnas mitmeid kitsaskohti lahendada, kuid tähelepanu vajavaid väljakutseid jätkub,“ nentis riigihalduse minister Jaak Aab. „Seetõttu otsustasime kevadel valitsuskabinetis pikendada senist tegevuskava 2030. aastani. Et tegevuskavast oleks ministeeriumite ja riigiasutuste koostöös piirkonnale võimalikult palju kasu, leppisime tänasel veebiseminaril kokku, et tegevuskava pühendub enim tähelepanu vajavatele teemadele. Seminari fookuses olid piirkonna võimalused ja arengupotentsiaal ning suurimad väljakutsed.“ 

Tegevuskava eesmärgid ja kesksed tegevussuunad lepitakse koostöös partneritega kokku septembriks. Tegevussuundade elluviimise üle oodatakse kaasa rääkima ka laiemat avalikkust piirkonnast. Kagu-Eesti tegevuskava toel on kutsutud ellu näiteks Kagu-Eesti programm, mis koosneb kolmest suunast: ettevõtluse arengu toetusmeede, spetsialistide eluasemete toetusmeede ning mainekujundus. Täna on kõik suunad töös ning äsja avati ettevõtluse arengu toetusmeetme teine taotlusvoor piirkonna ettevõtjatele.

Piirkonna üheks suuremaks murekohaks on rahvastiku kahanemisest ja vananemisest tingitud langenud rahvaarv, samamoodi vajab tuge piirkonna ettevõtete tootlikkuse ja ekspordivõime kasv ning sealsed töövõimalused. Mitmetele sarnastele probleemkohtadele juhtisid tähelepanu ka eelmisel aastal toimunud Kagu-Eesti välitööd. Välitöödel sai hoo sisse kaugtöövõimaluste arendamine piirkonnas, milles ka tänasel seminaril osalenud nägid olulist arenguvõimalust Kagu-Eesti jaoks.

Eesti üldise tervikpildiga võrreldes tuleb tõdeda, et Võru, Põlva ja Valga maakonnas elab suur osa rahvastikust ühtlaselt hajali ning see seab piirkonnale omad väljakutsed. Seetõttu tuleb enam tegeleda liikuvuse ja sõiduteede parandamisega. „Näiteks on Kagu-Eestis palju kruusateid, mille parema teekatte järele on kohalikel arusaadavalt juba ammu suur igatsus,“ ütles minister Aab. „Samuti vajab sealne koolivõrk hajaasustuse tõttu mõnevõrra teistsugusemat lähenemist. Tegevuskava realiseerumisse panustavad kõik ministeeriumid oma vastutusvaldkonnapõhiselt ühiselt, mistõttu saab nende murekohtade lahendamist tervikuna planeerida just ühise tegevuskava kaudu.“

Kagu-Eesti tegevuskava ongi toeks peamiselt piirkonna arengu seiramisel. Tegevuskava on dokument, mis toetab Kagu-Eesti kui ühe Eestile strateegiliselt olulise piiriäärse regiooni arengut. Sellesse panustavad erinevate ministeeriumite valitsemisalad osana oma valdkonna tegevustest ning toetusmeetmete piirkonnale sobivaks kujundamisega. Kagu-Eesti tegevuskava koostamine, uuendamine ja elluviimise seire on riigihalduse ministri vastutada.
 

Veel uudiseid samal teemal

27.12.2021|Rahandusministeerium

Riik ja Kagu-Eesti omavalitsused toetavad spetsialistide elutingimuste parandamist

Riigi Tugiteenuste Keskus avas Põlva-, Võru- ja Valgamaa omavalitsustes taotlusvooru piirkondade spetsialistide eluasemete olukorra parandamiseks. Toetusmeetme eesmärk on hoogustada Kagu-Eesti arengut, soodustades spetsialistide piirkonda elama asumist ja jäämist.

21.12.2021|Rahandusministeerium

Vaktsineerimise tulemustasu saavad 10 omavalitsust

Tunnustamaks linnu ja valdu kohaliku tasandi tegevuse eest koroonaviiruse leviku takistamisel, maksab riik oktoobrist detsembri keskpaigani saavutatud heade vaktsineerimistulemuste pealt omavalitsustele toetust. Kuus omavalitsust, kes saavutasid sel perioodil 80% täisealiste elanike vaktsineerituse taseme, saavad 10 eurot iga vaktsineeritud elaniku kohta.