Sa oled siin

Aab: riigireformi suured muutused tekivad paljude tegevuste koosmõjul

9. märts 2018 - 14:39

Valitsuse eilsel kabinetiistungil tegi riigihalduse minister Jaak Aab kokkuvõtte 2019. aasta märtsini planeeritud riigireformi tegevuste kohta, mille tähelepanu on avalikel teenustel. Eelmise aasta mais heaks kiidetud riigireformi kaval on kolm põhieesmärki - tasakaalus, tõhus ja avatud riik. Selle suunas liikumiseks nähakse ette tegevusi, mis aitavad tõhustada teenuste pakkumist ning riigi sisemist töökorraldust.

„Nii nagu riik koosneb paljudest valdkondadest, nii on ka riigireform mitmetahuline ja paljude tegevuste tervik. Suured muutused tekivad paljude tegevuste koosmõjul,“ ütles riigihalduse minister Jaak Aab. „Riigireformi fookuses on avalikud teenused. Riik peab osutama vaid vajalikke teenuseid, nii e-teenusena kui otsesuhtluses oma kodanikega. Selleks, et politsei tagaks turvalisuse, õpetaja saaks õpetada ja arst ravida ning inimesed saaks paindlikult ja kiirelt vajalikke (e-)teenuseid, vaatame üle ja muudame pidevalt tõhusamaks riigi sisemist töökorraldust nii riigiasutustes kui ka kohalikes omavalitsustes. “ 

Reformi tegevustest on mitmed juba teostatud või teostamisel. Kohalike omavalitsuste tegevuste korraldamisel viidi läbi vabatahtlikud ühendamised ja sundühendamised ning koos ülesannete üle andmisega omavalitsustele suurendati tulubaasi 185 miljoni euro võrra aastateks 2018-2021. Maavalitsuste ülesandeid täidavad selle aasta algusest osaliselt riigiasutused ja kohalikud omavalitsused. Uuendati ka piirkondliku ühistranspordi korraldust, loodud on piirkondlikud ühistranspordikeskused.

Riigiasutuste tegevuse korraldamisel kiitis valitsus möödunud aasta lõpus heaks töökohtade pealinnast väljaviimise plaani, et riigitööd saaks teha üle Eesti kõigis maakondades ning selle elluviimisega seotud tegevused on pooleli. Ettevõtete ja riigi vahelise bürokraatia vähendamiseks on edasi mindud nullbürokraatia projektiga, kus suurima mõjuga algatused on Aruandlus 3.0 ja Maksukeskkond 2020. Riigiga suhtlemise lihtsustamiseks ja bürokraatia vähendamiseks viiakse laekunud 252 ettepanekust ellu 164. Riigiasutuste sisese bürokraatia vähendamisel on 662 ettepanekust elluviimisel 418.

Uus riigihangete seadus on vähendanud bürokraatiat nii suhtluses ettevõtjatega kui ka riigiasutuste siseselt. Lisaks on viidud lõpule kõikide ministeeriumite (va kaitse) finants-, personali- ja palgaarvestuse koondamine Riigi Tugiteenuste Keskusesse (RTK) ning ühishoones töötavatele ministeeriumitele pakub haldus-, personali- ja õigusteenindust üks ühisosakond. RTK pakutavate teenuste hulka lisandus riigihangete, sh ühishangete korraldamine, mis vähendab hankimisega seotud kulusid ning aitab tõsta hankekorralduse kvaliteeti ning riiginõuete haldamine.

Valitsus kiitis täna heaks ka mitmete kultuuri-, sise-, majandus- ja kommunikatsiooni-, justiits- ning rahandusministeeriumi ja riigikantselei tegevuste lisamise riigireformi kavva. Veel sai valitsus ülevaate avaliku sektori sisese bürokraatia vähendamisest.

Tutvu riigireformi tegevuste vahekokkuvõttega rahandusministeeriumi kodulehel. (PDF)


Valitsus kiitis 11. mai 2017. aasta kabinetiistungil heaks riigireformi kava, mille prioriteet on viia läbi kohalike omavalitsuste olukorda parandav haldusreform, kaotada maavalitsused, viia pealinnast välja sobilikud töökohad ja luua riigimajad maakonnakeskustesse. Kõikide tegevuste fookus on korrastada avalikke teenuseid. Valitsuse liikmed leppisid koalitsioonilepingu koostamisel kokku riigireformi läbiviimise, sest Eesti peab hakkama saama vähenevate ressursside tingimustes, kuid samal ajal kodanike suurenevate ootustega riigile.