Sa oled siin

Aab: Riigimaja loob võimaluse koostööks

13. Veebruar 2018 - 14:43

Täna toimus maakondlike omavalitsusliitude ja maakondlike arenduskeskuste koostöökohtumine, kus arutati maavalitsustelt kohalikele omavalitsustele ühiseks täitmiseks antud ülesannete teostamist. Kohtumisel osalenud riigihalduse minister Jaak Aab tutvustas rahandusministeeriumi edasisi prioriteete kohalike omavalitsuste poliitika suunal ning riigimajade projekti ja riigitöökohtade pealinnast väljaviimist.

Riigihalduse minister Jaak Aab tõdes, et haldusreformi järgselt on meie jaoks olulisemateks strateegilisteks eesmärkideks kohalikele omavalitsustele täiendavate ülesannete ja nende finantseerimise üleandmine, omavalitsuste finantsautonoomia suurendamine ning omavalitsuste vahelise koostöö edendamine. „Esimesed sammud on selles suunas juba tehtud. Näiteks täidavad kohalikud omavalitsused selle aasta algusest maavalitsuste asemel ühistranspordi korraldamise, maakonna arengu kavandamise, rahvatervise ja turvalisuse ning kultuurivaldkonna ülesandeid,“ ütles minister Aab.

Minister tutvustas kohtumisel ka riigimajade projekti eesmärke ja andis ülevaate selle aasta tegevustest, kus peatähelepanu on kahel pilootprojektil - Rapla ja Viljandi riigimajal. „Valitsuse tegevuste fookuses on tihendada riigi ja kohaliku omavalitsuse tasandi koostööd ning riigimajade projekt annab selleks hea võimaluse. Viies kohaliku omavalitsuse ja riigi poolt pakutavad avalikud teenused ühele pinnale, hoiame kokku aega ja raha ning seejuures muudame teenuste kättesaadavuse paindlikumaks. Hea näide on selleks Rapla riigimaja pilootprojekt, kus oleme omavalitsusele teinud ettepaneku hakata riigi ja kohaliku omavalitsuse teenuseid pakkuma ühe katuse alt,“ ütles minister.

Lisaks tegi minister ülevaate riigipalgaliste töökohtade väljaviimise kohta. Minister rõhutas, et töökohtade väljaviimine on pidev protsess ja kutsus üles maakondade esindajaid tegema ise konkreetseid ettepanekuid asutustele oma piirkonda sobivate riigitöökohtade loomiseks.