Sa oled siin

Aab: Ida-Virumaa arengutõukeks on vaja enamat

12. Oktoober 2017 - 13:23

Riigihalduse minister Jaak Aab andis riigikogule ülevaate Ida-Virumaa programmist, mis sisaldab vajalikke investeeringuid infrastruktuuri ja inimeste elukvaliteedi parandamiseks. Programmi rahaline maht on kokku üle 200 miljoni euro.

Riigihalduse minister Jaak Aab andis riigikogule ülevaate Ida-Virumaa programmist, mis sisaldab vajalikke investeeringuid infrastruktuuri ja inimeste elukvaliteedi parandamiseks. Programmi rahaline maht on kokku üle 200 miljoni euro.

„Ida-Virumaa on kiireima rahvaarvu kahanemisega piirkond Eestis. Sealses rahvastikus on kogu riigi väikseim laste ja noorte osatähtsus. Prognooside järgi see negatiivne suundumus jätkub ning seetõttu peame tegema konkreetseid samme halvima ärahoidmiseks,“ ütles riigihalduse minister Jaak Aab. „Ida-Virumaa arengutõukeks on vaja seni tehtust enamat. Selleks on loodud Ida-Virumaa programm. Mul on hea meel, et oleme jõudnud selle koostamisega lõpusirgele.“

Ida-Virumaa programmiga arendatakse piirkonda kavandatud investeeringute toel, suurendatakse olemasolevaid toetusmeetmeid ja suunatakse piirkonda täiendavaid vahendeid. Järgneval neljal aastal on valitsus otsustanud piirkonda investeerida ligikaudu 190 miljonit eurot. Lisaks suurendatakse programmi mahtu järgmisel aastal 4,95 miljoni euro võrra ja 2019. aastal 10 miljoni euro võrra. Samuti on riigihalduse minister teinud piirkonna noorte väljarände peatamiseks ettepaneku maksta neile pärast kutse- või kõrgkooli lõpetamist ja erialasele tööle asumist igakuist stipendiumi. Stipendiumi suuruseks oleks 300 eurot ja seda on plaanis maksta 2–3 aasta jooksul.

Üks programmi osa puudutab tühjenevate korterelamute probleemi lahendamist. Selleks on vaja suurendada piirkonna projektide osakaalu korterelamute rekonstrueerimise toetuse meetmes. Tuleb anda täiendavat toetust omavalitsustele korterelamute renoveerimiseks, inimeste ümberpaigutamiseks ning vajadusel elamiskõlbmatute majade lammutamiseks.

Ida-Virumaa programmi eesmärk on elavdada majandust ja suurendada piirkonna elukeskkonna atraktiivsust. Lisaks on programmiga kavas pidurdada nooremaealiste väljavoolu ning eelisarendada piirkonda, et vähendada selle mahajäämust teistest Eesti piirkondadest. Programmiga soovitakse kasvatada Ida-Virumaa elanike ettevõtlusaktiivsust ning palgatööst teenitavat tasu, et need jõuaks Eesti keskmisele tasemele. Samuti soovitakse, et kuni 35-aastaste elanike arv Ida-Virumaal on alates aastast 2020 suurem võrreldes 2014. aasta statistikaameti rahvastikuprognoosiga.

Ida-Virumaa programmi rakendamist plaanitakse hiljemalt 2018. aasta teisest poolaastast.