Sa oled siin

Aab: haldusreformi tulemusel on suurenenud omavalitsuste kompetents

11. juuni 2019 - 11:15
Kui ühinemise eelselt olid paljud omavalitsuste põhitegevuse valdkonnad alakaetud, siis haldusreformi järgselt on selgelt näha spetsiifilisemate kompetentside väljaarendamise võimekus, nähtub rahandusministeeriumi analüüsist.
Kui ühinemise eelselt olid paljud omavalitsuste põhitegevuse valdkonnad alakaetud, siis haldusreformi järgselt on selgelt näha spetsiifilisemate kompetentside väljaarendamise võimekus, nähtub rahandusministeeriumi analüüsist.

Rahandusministeeriumi tehtud analüüsist nähtub, et pärast haldusreformi on paljudes ühinenud kohalikes omavalitsustes suurenenud teenuste korraldamise ja osutamise kompetents.

Haldusreformi läbiviimise järgselt vastutab rahandusministeerium ka haldusreformi tulemuste analüüsimise eest. Kuigi täna, mil ühinenud omavalitsuste ametiasutused on töötanud ligi pooltteist aastat, on haldusreformi mõjude hindamiseks veel vara, saab siiski teha esmaseid ülevaateid ja järeldusi mõtestamaks toimunud muudatusi.

Seetõttu analüüsis rahandusministeerium käesoleva aasta kevadel, kuivõrd on 2017. aasta haldusreformi järgselt muutunud ühinenud kohalike omavalitsuste ametiasutuste koosseisud ja mida nendest muudatustest järeldada võib.

Kõige enam on oodatult vähenenud linnapeade ja vallavanemate, linna- ja vallasekretäride ning raamatupidajate ametikohtade arv. „Paljuski just nende vabanenud töökohtade arvelt on loodud uusi teenistuskohtasid, näiteks sotsiaalvaldkonna, halduse ja varade valdkonda. Sellega on omavalitsused suurendanud oma kompetentse kohalikele elanikele pakutavate teenuste osutamisel,“ kirjeldas riigihalduse minister Jaak Aab analüüsist nähtunud trende. „Oluliselt on arendatud ka kantselei valdkonna kompetentse. Näiteks IT, kommunikatsiooni, õiguse, personali ja üldise asjaajamise valdkonnas,“ tõi riigihalduse minister Aab välja haldusreformi positiivse mõju.

„Kui ühinemise eelselt olid paljud omavalitsuste põhitegevuse valdkonnad alakaetud, siis praeguseks on selgelt näha spetsiifilisemate kompetentside väljaarendamise võimekus,“ ütles riigihalduse minister Jaak Aab. Suurenenud on ametnike arv, kes saavad keskenduda ühele kindlale valdkonnale. „Seega on tänu ühinemistele saavutatud ametnikkonna kõrgem professionaalsus ja loodud sellega eeldused kvaliteetsematele ja kliendikesksematele teenustele.“
Rahandusministeeriumil on töös ka omavalitsuste avalike teenuste tasemete seire platvormi väljatöötamine ja andmete kogumine, võimaldamaks hinnata omavalitsuste teenustasemete hetkeseisu ja muutust ajas. Teenuste seire annab omavalitsustele ülevaate enda tegevustest ja sisendi edasiste arenduste planeerimiseks ning ministeeriumitele poliitikavaldkondade suunamiseks.

Kuivõrd suured muudatused veel ees ootavad ja kuidas muudatustega loodud eeldusi parimal viisil ära kasutada, näitab aeg ja tulevased analüüsid. Ent loodetavasti on käesolev peegeldus hetkeseisusust heaks vaheinfoks, millest saavad nii kohaliku omavalitsuse kui ka ministeeriumite ametnikud valdkonnaekspertidena lähtuda edasiste arengute ja tegevuste planeerimisel.
Haldusreformi käigus moodustati 51 uut kohaliku omavalitsuse üksust ehk umbes 2/3 tänastest omavalitsusest. Tervikuna on võrreldes ühinemise eelselt kehtinuga ühinenud kohalike omavalitsuste üksuste koosseisud vähenenud 335 teenistuskoha võrra, mis teeb vähenemise suuruseks 9%.


*Analüüsi aluseks on 2018. aasta andmeid.

Analüüsiga saab tutvuda siin: blogi.fin.ee/2019/06/uhinenud-omavalitsustes-toimunud-muutuste-trend-naitab-haldusreformi-positiivset-efekti/

Veel uudiseid samal teemal

11.08.2020|Rahandusministeerium

Rahandusministeerium kutsub mereala planeerimises kaasa rääkima!

Eesti esimese riikliku mereala planeeringu põhilahendust ja selle mõjude hindamist tutvustavad avalikud arutelud toimuvad 17.-19. augustini Tallinnas, Kuressaares ja Saka mõisas. Kaasa rääkima ja mõtlema on oodatud kõik huvilised.

06.08.2020|Rahandusministeerium

Euroopa Komisjon tunnustab Eesti riigihangete korraldust

Eesti rahvusvaheliste riigihangete korraldus sai Euroopa Komisjonilt taas kõrgeima hinnangu, selgub Euroopa Liidu (EL) ühtse turu tulemustabelist Single Market Scoreboard.