Käsiraamat: strateegiline planeerimine ja finantsjuhtimine

Käsiraamat: strateegiline planeerimine ja finantsjuhtimine

6.2.1.2 Trahvid ja lõivud

Uuendatud 01.02.2021


Riigilõivud

Riigilõive (liik 10, eelarve konto algusega 320) võib prognoosida kassapõhiselt, sest enamasti on teenuse osutamise ja raha laekumise hetk samas eelarveperioodis.

Riigilõivu tulu kajastab riigiasutus, kes teostab vastava lõivustatud toimingu. Kui riigilõivu määra sisse on arvestatud pankade teenustasu, siis riigilõivu saamisel pankadele kantavad teenustasud planeeritakse piirmääraga vahendite seas liigiga 20 eelarve kontol 55.

 

Trahvid

Trahvinõuete (liik 10, eelarve konto 3880) puhul eksisteerib sageli ebakindlus nende laekumise suhtes, mille tõttu tulu kajastamiseks vajalikud tingimused võivad täituda alles trahvinõude laekumisel. Seetõttu on aktsepteeritav trahvitulu prognoosida kassapõhiselt, lähtudes selle tõenäolisest laekumisest. Eelarvesse prognoositakse vaid tõenäoliselt laekuvaid trahvitulusid (netosummas).