Topeltmaksustamise vältimise lepingud

Topeltmaksustamise vältimise lepingud soodustavad investeeringuid, tagavad isikute võrdse kohtlemise ning kõrvaldavad topeltmaksustamise, mis võib tekkida kahe riigi seaduste koosmõju tulemusena. Selle saavutamiseks piirab leping riigi maksustamisõigust, mis tähendab, et lepinguosaline riik loobub osast maksutulust teise lepinguosalise riigi kasuks ja vastupidi.

Jõustunud lepingud
Riik Parafeeritud Allkirjastatud Ratifitseeritud Jõustunud Rakendumine
Albaania 15.09.2009 05.04.2010 27.10.2010
(est/eng)
25.11.2010 01.01.2018
Ameerika Ühendriigid 06.06.1997 15.01.1998 21.10.1998
(est/eng)
30.12.1999 01.01.2000
Araabia Ühendemiraadid 14.10.2010 20.04.2011 15.02.2012
(est/eng)
29.03.2012 01.01.2011
(tagasiulatuvalt)
Armeenia 02.10.1997 13.04.2001 11.12.2002
(est/eng)
23.01.2003 01.01.2001
Aserbaidžaan 13.09.2002 30.10.2007 24.09.2008
(est/eng)
27.11.2008 01.01.2009
Austria 15.12.1999 05.04.2001 17.09.2002
(est/eng)
12.11.2002 01.01.2003
Bahrein 06.05.2010 12.10.2012 11.12.2013
(est)(eng (PDF))
23.12.2013 01.01.2014
Belgia 15.07.1998 05.11.1999 11.10.2000
(est/eng)
15.04.2003 01.01.2004
Alates 01.01.2016 ei lähe Eesti ja Belgia vahelise lepingu protokolli punkti 6 alusel seoses Eesti ja Šveitsi vahelise protokolli jõustumisega litsentsitasu mõiste alla tööstus-, kaubandus- või teadusseadme kasutamise või kasutamise õiguse eest makstavad tasud* ning litsentsitasu, mis tekib lepinguosalises riigis ja mida makstakse teise lepinguosalise riigi residendile, maksustab ainult see teine riik.
Bulgaaria 26.10.2007 13.10.2008 10.12.2008
(est/eng)
30.12.2008 01.01.2009
Gruusia 25.05.2001 18.12.2006 21.11.2007
(est/eng)
27.12.2007 01.01.2008
Protokoll
22.09.2009 17.07.2010 09.02.2011
(est/eng)
11.03.2011 01.01.2012
Hiina 19.04.1996 12.05.1998 09.12.1998
(est/eng)
08.01.1999 01.01.2000
Protokoll
29.03.2011 09.12.2014 21.10.2015
(est)(eng (PDF))
18.12.2015 01.01.2016
Hispaania 13.07.2001 03.09.2003 15.12.2004
(est/eng)
28.12.2004 01.01.2005
Alates 01.01.2005 on Eesti ja Hispaania lepingu protokolli VII punkti alusel  seoses Eesti ja Hollandi vahelise protokolli jõustumisega lepingusse lisandunud  sarnaselt Hollandi lepingu protokolliga täiendav maksuvabastus intressidele: ühe riigi ettevõtja poolt teise riigi krediidiasutusele selle krediidiasutuse antud laenult makstav intress maksustatakse krediidiasutuse asukohariigis.
Alates 01.01.2016 maksustatakse Eesti ja Hispaania vahelise lepingu protokolli VII punkti alusel seoses Šveitsi protokolli jõustumisega kõik intressid ainult residendiriigis.
Alates 01.01.2016 ei lähe Eesti ja Hispaania vahelise lepingu protokolli VIII punkti  alusel seoses Šveitsi protokolli jõustumisega litsentsitasu mõiste alla tööstus-, kaubandus- või teadusseadme kasutamise või kasutamise õiguse eest makstavad tasud* ning litsentsitasu, mis tekib lepinguosalises riigis ja mida makstakse teise lepinguosalise riigi residendile, maksustab ainult see teine riik.
Alates 01.01.2016 on Eesti ja Hispaania vahelise lepingu protokolli III punkti alusel seoses Šveitsi protokolli jõustumisega ehitustegevuse püsiva tegevuskoha tekkimise tingimuseks, et tegevus kestab üle 12 kuu (senise 9 kuu asemel) ning art 5 lg 3 mõiste alla ei lähe enam montaažitööd.
Holland 01.10.1993 14.03.1997 05.11.1997
(est)(eng)
08.11.1998 01.01.1995
Protokoll
11.11.2004 14.07.2005 31.03.2006
(est/eng)
21.05.2006 01.01.2005
04.09.2007 26.06.2008 11.03.2009
(est/eng)
22.05.2009 01.01.2010
Alates 01.01.2016 ei lähe Eesti ja Hollandi vahelise lepingu protokolli X punkti lõike 3 alusel seoses Šveitsi protokolli jõustumisega litsentsitasu mõiste alla tööstus-, kaubandus- või teadusseadme kasutamise või kasutamise õiguse eest makstavad tasud* ning litsentsitasu, mis tekib lepinguosalises riigis ja mida makstakse teise lepinguosalise riigi residendile, maksustab ainult see teine riik.
Horvaatia 08.10.1999 03.04.2002 19.05.2004
(est/eng)
12.07.2004 01.01.2005
Iirimaa 16.05.1997 16.12.1997 16.06.1998
(est)(eng)
29.12.1998 01.01.1999
Alates 01.01.2016 ei lähe Eesti ja Iirimaa vahelise lepingu protokolli punkti 6 alusel seoses Eesti ja Šveitsi vahelise protokolli jõustumisega litsentsitasu mõiste alla tööstus-, kaubandus- või teadusseadme kasutamise või kasutamise õiguse eest makstavad tasud* ning litsentsitasu, mis tekib lepinguosalises riigis ja mida makstakse teise lepinguosalise riigi residendile, maksustab ainult see teine riik.
Iisrael 15.06.2007 29.06.2009 25.11.2009
(est/eng)
28.12.2009 01.01.2010
India 30.06.2010 19.09.2011 02.05.2012
(est)(eng (PDF))
20.06.2012 Eestis 01.01.2013
Indias 01.04.2013
Island 14.01.1993 16.06.1994 16.11.1994
(est/eng)
10.11.1995 01.01.1996
Alates 01.01.2016 ei lähe Eesti ja Islandi vahelise lepingu artikli 12 lõike 7 alusel seoses Eesti ja Šveitsi vahelise protokolli jõustumisega litsentsitasu mõiste alla tööstus-, kaubandus- või teadusseadme kasutamise või kasutamise õiguse eest makstavad tasud ning litsentsitasu, mis tekib lepinguosalises riigis ja mida makstakse teise lepinguosalise riigi residendile, maksustab ainult see teine riik.
Itaalia 20.12.1995 20.03.1997 25.03.1998
(est/eng)
22.02.2000 01.01.2001
Alates 01.01.2016 ei lähe Eesti ja Itaalia vahelise lepingu lisaprotokolli punkti i alusel seoses Eesti ja Šveitsi vahelise protokolli jõustumisega litsentsitasu mõiste alla tööstus-, kaubandus- või teadusseadme kasutamise või kasutamise õiguse eest makstavad tasud* ning litsentsitasu, mis tekib lepinguosalises riigis ja mida makstakse teise lepinguosalise riigi residendile, maksustab ainult see teine riik.
Jersey 16.02.2010 21.12.2010 23.11.2011
(est/eng)
30.12.2011 01.01.2012
Kanada 07.07.1994 02.06.1995 13.12.1995
(est)(eng (92.03 KB, PDF))
28.12.1995 01.01.1996
Alates 01.01.2016 on Eesti ja Kanada vahelise lepingu artikli 12 lõike 7 alusel seoses Eesti ja Šveitsi vahelise protokolli jõustumisega Eestis tulumaksust vabastatud:
a) litsentsitasu või muu sarnane makse kirjandus-, näitekunsti-, muusika- või kunstiteose loomise või taasesitamise eest (va litsentsitasu kinofilmide ja filmi- või videolintide või muul viisil taasesitatavate televisioonisalvestiste eest);
b) litsentsitasu patendi või tööstusliku, kaubandusliku või teadusliku oskusteabe kasutamise või kasutamise õiguse eest (va teave, mida antakse seoses rendi- või frantsiisilepinguga).
Kasahstan 19.12.1996 01.03.1999 07.06.2000
(est/eng)
19.07.2000 01.01.2001
Kreeka 07.02.2002 04.04.2006 08.11.2006
(est/eng)
01.08.2008 01.01.2009
Kõrgõzstan  22.04.2016 10.04.2017

20.12.2017
(est/eng (PDF))

07.02.2018 01.01.2019
Küpros 16.02.2011 15.10.2012 25.09.2013
(est)(eng (PDF))
08.10.2013 01.01.2014
Leedu 27.11.1992 13.09.1993 25.11.1993
(est/eng)
31.12.1993 01.01.1994-
01.01.2006
 18.10.2002  21.10.2004  12.10.2005
(est/eng)
 08.02.2006  01.01.2006
(tagasiulatuvalt)
Luksemburg 25.04.2002 23.05.2006 13.12.2006
(est/eng)
23.01.2007 01.01.2008-
01.01.2016
 20.09.2012  07.07.2014  11.02.2015
(est/eng)
 11.12.2015  01.01.2016
Lõuna-Korea 10.12.1999 23.09.2009 16.12.2009
(est/eng)
25.05.2010 01.01.2011
Läti 25.11.1992 31.12.1993 25.11.1993
(est/eng)
3112.1993 01.01.1994-
01.01.2002
20.09.2001 11.02.2002 23.10.2002
(est/eng)
21.11.2002 01.01.2002
(tagasiulatuvalt)
Makedoonia 24.09.2008 20.11.2008 08.04.2009
(est/eng)
21.05.2009 01.01.2010
Malta 14.01.2000 03.05.2001 11.12.2002
(est/eng)
22.01.2003 01.01.2004
Mehhiko 18.11.2011 19.10.2012 16.10.2013
(est)(eng (PDF))
04.12.2013 01.01.2014
Moldova 12.07.1996 23.02.1998 16.06.1998
(est)(eng)
21.07.1998 01.01.1999
Man`i saar 11.04.2008 08.05.2009 25.11.2009
(est/eng)
21.12.2009 01.01.2010
Norra 14.01.1993 14.05.1993 25.11.1993
(est/eng)
30.12.1993 01.01.1994
Vastavalt kahe riigi kirjalikule kokkuleppele on alates 8.10.2014 lepingu artikli 11 lõike 3 punkti a alapunkt v alusel lisatud nimetatud punktis toodud nimekirja Export Credit Norway. Täiendavat teavet leiate Norra Rahandusministeeriumi 11. septembril 2014 (62.63 KB, PDF) ja Rahandusministeeriumi 8. oktoobril 2014 (39.29 KB, PDF) saadetud kirjadest.
Alates 01.01.2016 ei lähe Eesti ja Norra vahelise lepingu artikli 12 lõike 7 alusel seoses Eesti ja Šveitsi vahelise protokolli jõustumisega litsentsitasu mõiste alla tööstus-, kaubandus- või teadusseadme kasutamise või kasutamise õiguse eest makstavad tasud* ning litsentsitasu, mis tekib lepinguosalises riigis ja mida makstakse teise lepinguosalise riigi residendile, maksustab ainult see teine riik.
Poola 01.07.1993 09.05.1994 23.11.1994
(est)(eng (72.31 KB, PDF))
09.12.1994 01.01.1995
Portugal 03.07.1998
+ parandused kirja teel
13.05.2003 19.05.2004
(est/eng)
23.07.2004 01.01.2005
Prantsusmaa 13.04.1995 28.10.1997 25.03.1998
(est)(eng (92.57 KB, PDF))
01.05.2001 01.01.1996
(tagasiulatuvalt)
Alates 21.05.2006 on Eesti ja Prantsusmaa lepingu protokolli punkti 9 alusel seoses Eesti ja Hollandi vahelise protokolli jõustumisega lepingusse lisandunud  sarnaselt Hollandi lepingu protokolliga täiendav maksuvabastus intressidele: ühe riigi ettevõtja poolt teise riigi krediidiasutusele selle krediidiasutuse antud laenult makstav intress maksustatakse krediidiasutuse asukohariigis.
Alates 11.12.2015 maksustatakse Eesti ja Prantsusmaa lepingu protokolli punkti 9 alusel seoses uue Eesti ja Luksemburgi vahelise lepingu jõustumisega panga antud laenude intress ainult residendiriigis.
Alates 11.12.2015 ei lähe Eesti ja Prantsusmaa vahelise lepingu protokolli punkti 10 alusel seoses uue Eesti ja Luksemburgi vahelise lepingu jõustumisega litsentsitasu mõiste alla tööstus-, kaubandus- või teadusseadme kasutamise või kasutamise õiguse eest makstavad tasud* ning litsentsitasu, mis tekib lepinguosalises riigis ja mida makstakse teise lepinguosalise riigi residendile, maksustab ainult see teine riik.
Rootsi 14.01.1993 05.04.1993 25.11.1993
(est/eng)
31.12.1993 01.01.1994
Alates 01.01.2016 ei lähe Eesti ja Rootsi vahelise lepingu artikli 12 lõike 7 alusel seoses Eesti ja Šveitsi vahelise protokolli jõustumisega litsentsitasu mõiste alla tööstus-, kaubandus- või teadusseadme kasutamise või kasutamise õiguse eest makstavad tasud* ning litsentsitasu, mis tekib lepinguosalises riigis ja mida makstakse teise lepinguosalise riigi residendile, maksustab ainult see teine riik.
Rumeenia 06.02.1998 23.10.2003 26.10.2005
(est/eng)
29.11.2005 01.01.2006
Saksamaa 07.04.1995 29.11.1996 04.06.1997
(est)(eng (108.2 KB, PDF))
30.12.1998 01.01.1994
(tagasiulatuvalt)
Serbia 03.04.2009 24.09.2009 17.12.2009
(est/eng)
14.06.2010 01.01.2011
Singapur 02.10.1998 18.09.2006 17.10.2007
(est/eng)
27.12.2007 01.01.2008
Protokoll
26.07.2010 03.02.2011 23.11.2011
(est/eng)
30.03.2012 30.03.2012
Slovakkia 15.05.1998 21.10.2003 26.10.2005
(est/eng)
29.03.2006 01.01.2007
Sloveenia 26.10.1999 14.09.2005 17.05.2006
(est/eng)
26.06.2006 01.01.2007
Soome 14.01.1993 23.03.1993 25.11.1993
(est/eng)
30.12.1993 01.01.1994
Alates 01.01.2016 ei lähe Eesti ja Soome vahelise lepingu artikli 12 lõike 7 alusel seoses Eesti ja Šveitsi vahelise protokolli jõustumisega litsentsitasu mõiste alla tööstus-, kaubandus- või teadusseadme kasutamise või kasutamise õiguse eest makstavad tasud* ning litsentsitasu, mis tekib lepinguosalises riigis ja mida makstakse teise lepinguosalise riigi residendile, maksustab ainult see teine riik.
Suurbritannia 22.10.1993 12.05.1994 23.11.1994
(est)(eng (106.19 KB, PDF))
19.12.1994 01.01.1995
Alates 21.05.2006 on Eesti ja Suurbritannia ja Põhja-Iirimaa lepingu rakendamise nootide punkti 6 alusel seoses Eesti ja Hollandi vahelise protokolli jõustumisega lepingusse lisandunud sarnaselt Hollandi lepingu protokolliga täiendav maksuvabastus intressidele: ühe riigi ettevõtja poolt teise riigi krediidiasutusele selle krediidiasutuse antud laenult makstav intress maksustatakse krediidiasutuse asukohariigis.
Alates 16.10.2015 on  Eesti ja Suurbritannia ja Põhja-Iirimaa lepingu rakendamise nootide punkti 6 alusel seoses Eesti ja Šveitsi vahelise protokolli jõustumisega avaliku iseloomuga finantsasutuselt saadud või selle tagatud või kindlustatud laenu intress tuluallikariigis maksust vabastatud.
Alates 16.10.2015 on Eesti ja Suurbritannia ja Põhja-Iirimaa lepingu rakendamise nootide punkti 7 alusel seoses Eesti ja Šveitsi vahelise protokolli jõustumisega artikli 12 lõikes 2 nimetatud litsentsitasu tuluallikariigis maksust vabastatud.
Šveits 30.03.2001 11.06.2002 19.05.2004
(est/eng)
12.07.2004 01.01.2005
Protokoll
25.04.2013 25.08.2014 11.02.2015
(est)(eng (PDF))
16.10.2015 01.01.2016
Alates 01.01.2005 on Eesti ja Šveitsi lepingu protokolli punkti 4 alusel seoses Eesti ja Hollandi vahelise protokolli jõustumisega lepingusse lisandunud sarnaselt Hollandi lepingu protokolliga täiendav maksuvabastus intressidele: ühe riigi ettevõtja poolt teise riigi krediidiasutusele selle krediidiasutuse antud laenult makstav intress maksustatakse krediidiasutuse asukohariigis.
Tai 25.05.2007 25.09.2012 11.12.2013
(est)(eng (PDF))
23.12.2013 01.01.2014
Taani 14.01.1993 04.05.1993 25.11.1993
(est/eng)
30.12.1993 01.01.1994
Alates 01.01.2016 ei lähe Eesti ja Taani vahelise lepingu artikli 12 lõike 7 alusel seoses Eesti ja Šveitsi vahelise protokolli jõustumisega litsentsitasu mõiste alla tööstus-, kaubandus- või teadusseadme kasutamise või kasutamise õiguse eest makstavad tasud* ning litsentsitasu, mis tekib lepinguosalises riigis ja mida makstakse teise lepinguosalise riigi residendile, maksustab ainult see teine riik.
Tšehhi 03.03.1994 24.10.1994 14.12.1994
(est/eng)
26.05.1995 01.01.1996
Türgi 09.01.1998 25.08.2003 19.01.2005
(est/eng)
21.02.2005 01.01.2006
Türkmenistan 21.10.2011 28.11.2011 13.02.2013
(est)(eng (PDF))
15.03.2013 01.01.2014
Ukraina 02.11.1995 10.05.1996 11.12.1996
(est)(eng (105.38 KB, PDF))
30.12.1996 01.01.1997
Ungari 23.01.2002
+ parandused
kirja teel
11.09.2002 19.05.2004
(est/eng)
05.07.2004 01.05.2005
Alates 01.01.2016 ei lähe Eesti ja Ungari vahelise lepingu protokolli punkti 3 alusel seoses Eesti ja Šveitsi vahelise protokolli jõustumisega litsentsitasu mõiste alla tööstus-, kaubandus- või teadusseadme kasutamise või kasutamise õiguse eest makstavad tasud* ning litsentsitasu, mis tekib lepinguosalises riigis ja mida makstakse teise lepinguosalise riigi residendile, maksustab ainult see teine riik.
Usbekistan 13.05.2011 28.09.2012 11.12.2013
(est)(eng (PDF))
23.12.2013 01.01.2014
Valgevene 27.01.1995 21.01.1997 25.03.1998
(est/eng)
22.07.1998 01.01.1999
Vietnam 16.08.2013 26.09.2015 19.10.2015
(est)(eng (PDF))
14.11.2016 01.01.2017

* Edaspidi kohaldatakse tööstus-, kaubandus- või teadusseadme kasutamise või kasutamise õiguse eest makstavale tasule lepingu artiklit 7 (ärikasum).
 

Ettevalmistamisel olevad lepingud ja protokollid
Riik Parafeeritud Allkirjastatud Ratifitseeritud
Bosnia ja Hertsegoviina 02.06.2010    
Lõuna-Aafrika Vabariik 27.05.1999
+ parandused kirja teel
   
Maroko 29.04.2011 25.09.2013
 

 Eesti ratifitseeris 15.10.2014 (est/eng

Omaan 10.02.2012    
Tadžikistan 18.06.2015    
Venemaa 10.02.2000 05.11.2002 

Eesti ratifitseeris 19.05.2004 (est)

Jaapan 16.03.2017 30.8.2017 (eng (617.53 KB, RTF))  
Pakistan 21.10.2016    

 

Viimati uuendatud: 5. Märts 2018