Sa oled siin

Täiendused riigihangete registris alates 22.04.2020

 

22.04.2020 alates kl 19:45 on registris kasutusel versioon 4.4 (sh 4.3). Täiendused ja muudatused on järgnevad: 

 • lepingu andmetes saab hankija RHS § 123 lg 5 ja 6 alusel muuta lepingu pakkujat ja asendamise kohta avaldada hankelepingu muutmise teadet (TV20). Kui hankija vahetab raamlepingus töövõtjaid, siis pärast seda tegevust alustatavates minikonkurssides saavad ettepaneku lepingu uued töövõtjad;
 • lepingu andmetes saab ühishanke või keskse hankija hankes märkida konkreetse tellija; 
 • pakkumuste menetluses on võimalik kõik tingimused märkida ühekorraga vastavaks tulemi märkimisega;
 • osadeks jaotamata jätmise põhjendust on võimalik lisada hanke üldandmetes. Põhjendus liigub edasi hanketeate väljale VI.3);

 • otsustest teavitamisel on võimalik valida kõikide taotlejate/pakkujate hulgast;

 • teate punktis VI.2) on lisatud vaikimisi "Jah" vastused e-arvete aktsepteerimise ja e-maksete kasutamise kohta. E-kataloogi kasutamise korral on vaikimisi "Jah" e-tellimuste kasutamine. Märkeid saab hankija soovi korral korrigeerida;
 • kõikide lepingutüüpidega hangetes on võimalik lisada rohkem kui ühte lepingut;
 • muudatused hindamiskriteeriumites: kulu ja kvaliteet valikul ei saa lisada kogust. Kogus tuleb lisada kirjeldusse. Kui maksumuse kriteeriumile on lisatud kogus ja/või ühik ja asutakse lisama alamnäitajat, siis kustutatakse ülemiselt realt kogus ja/või ühik. See tähendab, et kogus ja ühik tohivad olla ainult ülemise taseme kriteeriumil – sellel, millele pakkuja omapoolseid väärtuseid sisestab. 
 • hanget alustav eelteade sotsiaal- ja eriteenustes ning hankesüsteem saavad olla taotluste/pakkumustega väljaspool RHRi;
 • organisatsiooni andmetesse lisandus pangarekvisiitide väli, mida kasutatakse e-kataloogi rakenduses;
 • e-kataloogi hankes saab märkida, kas pakkumusi saab esitada mõnele või kõikidele osadele;
 • pakkujatele on lisandunud valik, kas kasutada pakkumuse meeskonda. Pakkuja andmetes saab määrata, kas taotlusi/pakkumusi näevad ja saavad muuta ainult taotluse/pakkumusega seotud isikud või kõik hanke registreerimislehele lisatud pakkuja isikud. Pärast pakkuja andmetes seadistuse määramist rakendub muudatus vaid uutele registreeringutele;
 • pakkujaga seotud kasutaja saab hanke otsingust otsida enda registreerutud hankeid;
 • failide üleslaadimise osas näitab rakendus üleslaadimise ajariba ja failide mahtu. Pakkumuse sees on failid toodud "Muuda" nupu alt välja. Muudetud on kujundust;
 • sõnumi vaates on veeru "Seisund" asemel nimetus "Vastatud" ja seal on kuupäev koos kellaaajaga, mille järgi saab sõnumeid reastada;
 • teavitusi hakatakse saatma kasutaja valitud keeles. Seadistamine käib menüüpunkti "Minu eelistused" alt;
 • samu e-kirju ei saadeta samale saajale korduvalt;
 • lisandus finantsaruanne ja järelevalvearuanne hankija peakasutajatele, registri peakasutajatele ja kontrollijatele. Finantsaruanne on aruanne, mille eesmärgiks on anda ülevaade hangete ja lepingute rahalisest seisust. Järelevalve aruanne on aruanne, mille eesmärgiks anda ülevaade hankes seatud tähtaegadest ning nendest kinnipidamisest, vajalike andmete esitamise õigeaegsusest ning hanke ja lepingute rahalisest seisust. Hankija peakasutajad saavad teha aruannet endaga seotud hankijate ja nende allasutuste kohta (allasutus peab hankija andmetes esmalt lisama ülemasutuse). Aruande nägemiseks tuleb valida peamenüüst „Aruanded“. Ekraanivormil näidatakse aruandest lühemat versiooni. Rohkemate andmetega versiooni näeb aruande xls failist;
 • lisandus x-tee teenus hankijale enda hangete andmete pärimiseks;
 • lisandus rakenduse sessiooni aegumise teavitus pärast  29 minutit tegevusetust. Teadet sessiooni aegumise kohta kuvatakse 1 minuti jooksul. Kui sessiooni ei pikendata, logib süsteem kasutaja välja.

Täpsem info on leitav kasutajajuhendites. Küsimuste korral abistab kasutajatugi.

Eelnevate täiendustega registris saab tutvuda registri versioonide alamlehel.

  

Viimati uuendatud: 5. mai 2020