Sa oled siin

Täiendatud on Korduma Kippuvate Küsimuste rubriiki. NB! Tõlgendamise muudatus seoses saate tellimisega.

Meediateenuste erand kehtib kõikidele hankijatele ainult saate edastamise ja eetriaja ostmise puhul.

RHS § 11 lg 1 p 9 kohaselt võib ilma riigihanget korraldamata sõlmida meediateenuse pakkujaga saateaja või programmi tellimisega seotud hankelepingu. Programmi tellimist tuleb aga siinkohal Euroopa Komisjoni selgituste kohaselt mõista mitte saate valmistamise teenusena, vaid üksnes saate eetrisse edastamise teenusena. Erand hõlmab seega situatsioone, kus hankija sõlmib meediateenuse osutajaga lepingu, mille eesmärgiks on hankija saate eetrisse laskmine või eetriaja ostmine, mitte aga saate valmistamine. Vaata lisaks: https://www.rahandusministeerium.ee/et/kkk/1249

Viimati uuendatud: 5. juuni 2018