Käsiraamat: strateegiline planeerimine ja finantsjuhtimine

Käsiraamat: strateegiline planeerimine ja finantsjuhtimine

Vabariigi Valitsuse määruse „Valdkonna arengukava ja programmi koostamise, elluviimise, aruandluse, hindamise ja muutmise kord“ §1 lõike 5 kohaselt moodustavad valdkonna arengukava, programmi ja tulemusvaldkonna eesmärgid strateegilise planeerimise raamistiku, mis on aluseks eelarvestrateegia ja riigieelarve koostamisel.

Määrusega kehtestatakse, et tulemusvaldkond saab oma eesmärgid ja mõõdikud sellega seotud valdkonna arengukava(de)st. Tulemusvaldkonnale, kus ei koostata valdkonna arengukava, seatakse eesmärgid ja mõõdikud strateegiliste sihtide põhjal. Kokku lepitud tulemuste saavutamist viiakse ellu läbi programmide.   

Joonis 1 Strateegiliste eesmärkide seosed finantsjuhtimise ja tulemusaruandlusega.
Kollane – strateegiline planeerimine
Valge – tulemusaruandlus (eesmärkide, mõõdikute täitmine ja ressursside kasutamine)
Sinine – finantsjuhtimine