Käsiraamat: strateegiline planeerimine ja finantsjuhtimine

Käsiraamat: strateegiline planeerimine ja finantsjuhtimine

Hea lugeja!

Kui Sind huvitab, kuidas toimub Eestis arengukavade ja eelarve koostamine, siis on see käsiraamat suunatud Sulle. Strateegilise planeerimise ja finantsjuhtimise käsiraamatu eesmärk on teha need mitmekihilised ja läbipõimunud protsessid arusaadavamaks. Käsiraamatus anname ülevaate: valdkonnapoliitikate planeerimisest arengukavades, programmide, riigi eelarvestrateegia ja riigieelarve koostamisest ning nendega haakuvate aruannete koostamisest.

Käsiraamat toetab strateegilise planeerimise ja finantsjuhtimise protsesse, et saavutada riigi eesmärgid võimalikult väikeste kuludega. Selleks, et avalikku raha suunata nendele valdkondadele, meetele ja tegevustele, kus sellest on inimestele kõige rohkem kasu on vaja selgust, mida soovitakse saavutada, millised tegevused selleni viivad ja kui palju on nende elluviimiseks vaja raha. Muutmaks selle pildi läbipaistvamaks nii eesti inimestele sh riigikogulastele, ministritele ja ametnikele läheb Eesti 2020. aastaks üle tegevuspõhisele riigieelarvele. Üleminekuga kaasnevad muudatused nii strateegilises planeerimises kui riigi finantsjuhtimises. Käsiraamatust leiab muudatuste elluviimist hõlbustavad juhendid, mida koostab ja haldab Rahandusministeerium.
 

 

Sven Kirsipuu

Rahandusministeeriumi eelarvepoliitika asekantsler