Käsiraamat: strateegiline planeerimine ja finantsjuhtimine

Käsiraamat: strateegiline planeerimine ja finantsjuhtimine

 

Kõik KAIS juhendid on tõstetud 5.5.18 alt 12.3 alla

SAS modelleerimisprogrammi CPM paigaldustabeli täitmine

 

Kuluarvetsuseks kasutakse kuluarvestusinfosüsteemi SAS Cost Profit Management modelleerimisprogrammi. Järgnevalt on toodud  juhised, kuidas täita paigaldustabeli lehed.

 

naidismudel.xls (1.07 MB)
mudeli_pohi.xls (109 KB)