Maakonnaplaneeringud

Maavalitsuste tegevuse lõpetamise tõttu alustas 1. jaanuarist 2018 rahandusministeeriumi koosseisus tööd regionaalhalduse osakond, mis võttis muuhulgas üle osa maavalitsuste seniseid ruumilise planeerimise alased ülesandeid.

Kehtivad maakonnaplaneeringud on leitavad aadressilt: maakonnaplaneering.ee.

 

Rahandusministeerium teavitab Pärnu maakonnaplaneeringu „Rail Baltic raudtee trassi koridori asukoha määramine“ ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) menetluste uuendamisest

 

Pärnu maakonnaplaneeringu Rail Baltic raudtee trassi koridori asukoha määramiseks algatas Vabariigi Valitsus 12.04.2012 korraldusega nr 173 „Maakonnaplaneeringu koostamise algatamine Rail Balticu raudtee trassi koridori asukoha määramiseks“. Pärnu maavanem algatas maakonnaplaneeringu KSH 23.04.2012 korraldusega nr 267. Riigihalduse minister kehtestas koostatud Pärnu maakonnaplaneeringu 13.02.2018 käskkirjaga nr 1.1-4/40 „Rail Baltic raudtee trassi koridori asukoha määramine“.

Riigikohtu 19.05.2020 asjas nr 3-18-529 tehtud otsusega tühistati riigihalduse ministri 13.02.2018 käskkirjaga kehtestatud Pärnu maakonnaplaneering „Rail Baltic raudtee trassi koridori asukoha määramine“ trassilõikude 3A, 4A ja 4H osas.

Pärnu maakonnaplaneeringu ja KSH menetluse uuendamise eesmärk on leida Rail Baltic raudtee trassile asukoht Riigikohtu otsuse alusel tühistatud trassilõikude 3A, 4A ja 4H osas. Rail Balticu raudteega luuakse uus rahvusvaheline ühendus Balti riikide ja Euroopa raudteevõrgu vahel, millega kaasneb inimeste ja kaupade parem liikumisvõimalus ning keskkonnahoid. Pärnu maakonnaplaneeringu uuendamist ja KSH läbiviimist korraldab Rahandusministeerium. Pärnu maakonnaplaneeringu kehtestab riigihalduse minister käskkirjaga.

Pärnu maakonnaplaneeringu ja KSH menetlust uuendatakse planeeringualal, mis paikneb Pärnu maakonnas (1.56 MB, PDF) Pärnu linna ning Saarde ja Häädemeeste valdade territooriumitel. Täpsemalt Pärnu linnas Silla ja Vaskrääma külade territooriumitel. Saarde vallas Allikukivi, Ilvese, Jaamaküla, Jäärja, Kalda, Kalita, Kamali, Kanaküla, Kikepera, Kõveri, Kärsu, Laiksaare, Lanksaare, Leipste, Lodja, Lähkma, Marana, Marina, Metsaääre, Mustla, Oissaare, Pihke, Rabaküla, Reinu, Ristiküla, Saarde, Saunametsa, Sigaste, Surju, Tali, Tuuliku, Tõlla, Veelikse, Viisireiu ja Väljaküla külade, Tihemetsa aleviku ning Kilingi-Nõmme linna) territooriumitel. Häädemeeste vallas Arumetsa, Jaagupi, Kabli, Krundiküla, Laadi, Leina, Lepaküla, Majaka, Massiaru, Mereküla, Metsaküla, Nepste, Papisilla, Penu, Piirumi, Pulgoja, Rannametsa, Reiu, Sooküla, Soometsa, Tahkuranna, Urissaare, Uuemaa, Uulu ja Võidu külade ning Häädemeeste ja Võiste aleviku territooriumitel. Planeeringuala pindala on 1357 km2.

Rail Baltic raudtee trassi koridori asukoha määramise planeeringu uuendamise kohta Pärnu maakonnas leiab lisateavet ka järgnevatest meediakajastustest:

 

ERR uudised 19. mai 2020 "Riigikohus tühistas osaliselt Rail Balticu trassi planeeringu Pärnus"

Ärileht 20. mai 2020 "Riigikohus tühistas lindude elupaiga tõttu osaliselt Rail Balticu trassi"

Postimees 20. mai 2020 "Rail Balticu Pärnu lõigu planeering läheb uuendamisele"

Maaleht 22. mai 2020 "Jaak Aab Riigikohtu otsusest: Rail Balticu Pärnu maakonnaplaneeringu ümberhindamisele kulub umbes aasta"

Vikerraadio Uudis+ teine saatetund 22. mai 2020, stuudios Jaak Aab "Jaak Aab probleemidest Rail Balticu Pärnu lõigul"

Pealinn 11. juuni 2020 "Riik uuendab kohtuotsuse tõttu Rail Balticu maakonnaplaneeringut"

Raadio Kuku Raadioekspress 11. juuni 2020 "Rail Balticu Pärnu maakonnaplaneeringu menetlust uuendatakse"

Pärnus Strandi spaa- ja konverentsihotellis peeti 2. juulil 2020 Rail Balticu (RB) teemaline foorum "mis ja kuidas edasi?". Heddy Klaseni tehtud ettekanne on kättesaadav siin (747.08 KB, PDF)

Maaleht 2. juuni 2020 "Rail Balticu foorum: Pärnu maakonnaplaneeringus uuendatakse 45 km trassilõik. Muus osas jääb planeering püsima"

Lisainfo:

Alan Rood, regionaalhalduse osakonna nõunik, tel: 7155 805, e-post: alan.rood@fin.ee.

 

Viimati uuendatud: 22. juuli 2020