Maakonnaplaneeringud

Maavalitsuste tegevuse lõpetamise tõttu alustas 1. jaanuarist 2018 rahandusministeeriumi koosseisus tööd regionaalhalduse osakond, mis võttis muuhulgas üle osa maavalitsuste seniseid ruumilise planeerimise alased ülesandeid.

Kehtivad maakonnaplaneeringud on leitavad aadressilt: maakonnaplaneering.ee.

Viimati uuendatud: 28. mai 2020