Maakonnaplaneeringud

Maavalitsuste tegevuse lõpetamise tõttu alustas 1. jaanuarist 2018 rahandusministeeriumi koosseisus tööd regionaalhalduse osakond, mis võtab muuhulgas üle osa maavalitsuste seniseid ruumilise planeerimise alased ülesandeid. Kehtivad ja koostamisel olevad maakonnaplaneeringud on leitavad www.maakonnaplaneering.ee.

Viimati uuendatud: 4. Aprill 2019