Maakonnaplaneeringud

Maavalitsuste tegevuse lõpetamise tõttu alustas 1. jaanuarist 2018 rahandusministeeriumi koosseisus tööd regionaalhalduse osakond, mis võttis muuhulgas üle osa maavalitsuste seniseid ruumilise planeerimise alased ülesandeid.

Kehtivad ja koostamisel olevad maakonnaplaneeringud on leitavad aadressilt: maakonnaplaneering.ee.

Viimati uuendatud: 27. juuni 2019