Riigivara

Riigivara on igasugune riigile kuuluv vara, mida haldavad riigiasutused. See on riigile kuuluvate rahaliselt hinnatavate õiguste ja kohustuste kogum, sh näiteks kinnisvara, vallasvara, osalused äriühingutes ja sihtasutustes, väärtpaberid jt.

Riigivara valitsemine on igasugune riigipoolne riigivaraga seotud tegevus ja toimingud. Üldiseid põhimõtteid reguleerib riigivaraseadus ja põhimõttelisi ning suunavaid otsuseid võtab vastu valitsus. Riigi osalemisega aktsiaseltsis, osaühingus, sihtasutuses või mittetulundusühingus jne täidetakse avalikest huvidest ülesandeid ja/või teenitakse riigile tulu.

Riigivara osakond töötab välja riigivaraga seotud poliitikat, valmistab ette seaduseelnõusid, nõustab ja koordineerib riigiasutuste tegevust riigivara valitsemise ja omandireformi valdkonnas ning korraldab riigi huvide kaitset riigi osalusega eraõiguslikes juriidilistes isikutes.

 • Riigi osaluste valitsemine – nõustab ja koordineerib riigiasutuste tegevust ja riigi huvide kaitset riigivara valitsemisel riigi osalusega eraõiguslikes juriidilistes isikutes (sh äriühingud, sihtasutused).
 • Riigi kinnisvara – töötab välja ja kujundab riigi kinnisvarapoliitikat ning koordineerib selle rakendamist, korraldab ja arendab riigi kinnisvara arvestust.
   

Kontakt riigivara küsimustes:
Kaie Karniol - riigivara osakonna juhataja
611 3532, kaie.karniol@fin.ee

 

 • Omandireform – riigivara osakond koordineerib ja korraldab õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamist ja kompenseerimist ning erastamisest laekuva raha kasutamist, täidab erastamisagentuurilt üle võetud funktsioone.
 • Omandireformi valitsuskomisjon alustas tööd aprillis 2017. aastal. Eesmärk on koostada omandireformi seniste tegevuste kohta kokkuvõte ja analüüsida lahendamata küsimusi ning esitada ettepanekud valitsusele nende lahendamiseks. Komisjoni esimees on riigihalduse minister ning aseesimees justiitsminister. Lisaks kuuluvad komisjoni kultuuriminister ning esindajad Eesti Memento Liidust, Eesti Mälu Instituudist, Eesti Omanike Keskliidust, Eesti Teaduste Akadeemiast, Eesti Üürnike Liidust, keskkonna-, sise-, rahandus-, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumist, omavalitsusliitudest, riigikantselei peaministri büroost ning riigikogu majandus-, maaelu- ja rahanduskomisjonist.
 • Info dokumentide kohta 
  • Rahvakapitali obligatsioonide ja erastamisväärtpaberite registriandmeid väljastab riigiarhiiv.
  • Erastamisväärtpaberite keskmised turuhinnad leiab kursitabelist (240 KB, XLS) (18.06.2008).
  • Õigusvastaselt võõrandatud vara eest määratud kompensatsiooni väljamaksmine. Teavituskirjade näidised eesti (50.49 KB, RTF) ja inglise (47.16 KB, RTF) keeles.
  • Surnud või teadmata kadunud isikutele määratud kompensatsioonide säilitamine. Vastuvõtmata kompensatsioonide registreerimine. Surnud või teadmata elukohaga isikule määratud kompensatsioon registreeritakse vastuvõtmata kompensatsioonina ja säilitatakse Rahandusministeeriumis järgmistel juhtudel:
   • Isiku pärijad ei ole teada ja kompensatsioonisumma on väiksem kui 500 eurot.
   • Pärijad ei ole välja selgitatud kuue kuu jooksul pärimismenetluse algatamisest.
   • Kompensatsioon on määratud välismaal elavale (või elanud isikule), kellega puudub kontakt.
   • Andmed vastuvõtmata kompensatsioonide kohta avaldatakse Ametlikes Teadaannetes tähtajaga 30 aastat.

Täiendav info omandireformi kohta Annike Riibe, tel. 611 3694, annike.riibe@fin.ee või Uku Hänni, tel. 611 3439, uku.hanni@fin.ee.

 

 

Viimati uuendatud: 28. August 2017