Riigivara

Riigivara on igasugune riigile kuuluv vara, mida haldavad riigiasutused. See on riigile kuuluvate rahaliselt hinnatavate õiguste ja kohustuste kogum, sh näiteks kinnisvara, vallasvara, osalused äriühingutes ja sihtasutustes, väärtpaberid jt.

Riigivara valitsemine on igasugune riigipoolne riigivaraga seotud tegevus ja toimingud. Üldiseid põhimõtteid reguleerib riigivaraseadus ja põhimõttelisi ning suunavaid otsuseid võtab vastu valitsus.

 • Riigi osaluste valitsemine
  Riigivara osakond nõustab ja koordineerib riigiasutuste tegevust ja riigi huvide kaitset riigivara valitsemisel riigi osalusega eraõiguslikes juriidilistes isikutes sh äriühingud ja sihtasutused.
 • Riigi kinnisvara
  Riigivara osakond töötab välja ja kujundab riigi kinnisvarapoliitikat ning koordineerib selle rakendamist, korraldab ja arendab riigi kinnisvara arvestust.


 

 

Riigivara osakond töötab välja riigivaraga seotud poliitikat, valmistab ette seaduseelnõusid, nõustab ja koordineerib riigiasutuste tegevust riigivara valitsemise ja omandireformi valdkonnas ning korraldab riigi huvide kaitset riigi osalusega eraõiguslikes juriidilistes isikutes.

 • Omandireform
  Riigivara osakond koordineerib ja korraldab õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamist ja kompenseerimist ning erastamisest laekuva raha kasutamist, täidab erastamisagentuurilt üle võetud ülesandeid. 

  Loe täpsemalt omandireformiga seotud dokumentide taotlemise korra ja valitsuskomisjoni kohta siit. (15.2 KB, DOCX)


  Erastamisväärtpaberite keskmised turuhinnad leiab kursitabelist (257.5 KB, XLS) (18.06.2008). 


Kontakt riigivara küsimustes:
Kaie Karniol - riigivara osakonna juhataja,
611 3532, kaie.karniol@fin.ee

 

Viimati uuendatud: 14. jaanuar 2020