Sa oled siin

Riigilõivud Ametlike Teadaannete avaldamiseks, kohtute ning registri- ja kinnistustoimingute eest tasumiseks

Rahandusministeeriumi pangakontode numbrid alljärgnevate toimingute eest tasumiseks:

 • Ametlike Teadaannete avaldamisega seotud riigilõiv (kasutajatoe e-posti aadress: ametlik.teade@just.ee);
 • patendiameti kaubamärkide ja tööstusdisainilahenduste toimingutega seotud riigilõiv (vaata lähemalt patendiameti kodulehelt)
 • äriregistri toimingute riigilõiv ja osakapitali deposiit;
 • mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri toimingute riigilõiv;
 • kommertspandiregistri toimingute riigilõiv;
 • kinnistusraamatu toimingute riigilõiv;
 • maa-, haldus- ja ringkonnakohtute toimingute riigilõiv, sh maksekäsu kiirmenetlusega seotud riigilõiv;
 • tunnistajale, tõlgile ja eksperdile hüvitatavate kulude ettemaksed;
 • pankrotihalduri tasude ettemaksed;
 • riigikohtu kautsjonite ettemaksed;
 • ja muu sarnane kohtu määratud tasu.

SEB Pank  EE571010220229377229  (BIC/SWIFT: EEUHEE2X)
Swedbank  EE062200221059223099  (BIC/SWIFT: HABAEE2X)
LHV Pank EE567700771003819792 (BIC/SWIFT: LHVBEE22)
Luminor Bank  EE221700017003510302  (BIC/SWIFT: RIKOEE22)

 • Riigilõivude tasumisel tuleb kasutada unikaalset viitenumbrit, mis antakse nõude tasumiseks äriregistri ettevõtjaportaalist, kinnistuportaalist, e-notarist või kohtute registri- ja kinnistusosakondadest, kohtult, avalikust e-toimikust, kohtute infosüsteemist või Ametlike Teadaannete infosüsteemist või patendiametist pärast toimingu kohta avalduse esitamist.
 • Viitenumbrit ei kasutata, kui riigilõiv tasutakse enne toimingu tegemise taotlemist. Juhul kui Teile ei ole antud kohtulahendiga või menetlussüsteemist konkreetse riigilõivunõude tasumiseks unikaalset viitenumbrit, tuleb riigilõivu tasumisel märkida maksedokumendile selle toimingu nimetus, mille eest riigilõiv tasutakse, või viide riigilõivuseaduse riigilõivumäära kehtestavale sättele. Patendiameti puhul tuleb edastada riigilõivu tasumise andmed e-postile vastuvoett@epa.ee.
 • Eelpool nimetatud Rahandusministeeriumi pangakontodele tasutud summad kajastuvad e-maksuameti/e-tolli isiku riigilõivu ja tagatiste kontol.
 • Enammakstud riigilõivu või kohtu toimingust loobumise korral tuleb tagastamise taotlus esitada riigilõivu saanud riigiasutusele ehk sellele kohtule, kelle juures sooviti vastavat toimingut teha.
 • Ekslikult tasutud riigilõivu (s.t. ekslikult kasutati ülalolevaid pangakontosid) tagastamise taotlus tuleb esitada maksu- ja tolliametile.
Viimati uuendatud: 1. november 2021