E-riigikassa

E-riigikassa on interneti rakendus, mis on mõeldud riigikassa teenindamisel olevatele asutustele ja kes saavad tööpäevadel selle vahendusel sooritada makseid, jälgida laekumisi ning esitada ja saada teatiseid ja aruandeid.

E-riigikassasse on võimalik siseneda kas mobiil-ID või ID-kaardi vahendusel.

E-riigikassa kasutamiseks esitab asutus riigikassale asutuse juhi või tema volitatud isiku allkirjastatud (digitaalselt või paberil) volikirja (64.53 KB, RTF), milles määratakse kindlaks isik, kes on volitatud asutuses e-riigikassa teenuseid administreerima.

E-riigikassasse maksete edastamisel tuleb järgida maksekorraldustele kehtivaid nõudeid:

Lisainfo e-riigikassa küsimustes:
Reet Männiste, reet.manniste@fin.ee, 611 3803
Ester Olop, ester.olop@fin.ee, 611 3806.

Tõrketeated aadressile abi.kassa@fin.ee peavad sisaldama järgnevaid andmeid:

 • saatja andmed (asutus, saatja nimi ja telefoninumber);
 • vea täpne kirjeldus või ekraanil olev veateade (soovitatavalt selle ekraanipilt), veateatele eelneva tegevuse kirjeldus ning vea esinemise sagedus või omapära;
 • kasutaja arvuti veebilehitseja versiooni number;

Kui võimalik, siis lisaks eeltoodule:

 • internetiühenduse liik (püsiühendus, mobiilne internet vms);
 • internetiühenduse teenusepakkuja nimi;
 • asutuse välimine IP aadress (kui tegu on staatilise aadressiga).

* E-Riigikassa töötab korralikult järgmiste veebilehitsejatega: Mozilla Firefox, Chrome, Internet Explorer 6,7,8,9,10.(Viimase kahe puhul vajab Internet Explorer „Compatibility“ režiimi sisselülitamist, vt juhendit (28.24 KB, PNG).

 

Makserekvisiidid e-riigikassa kasutajale

Riigiasutused ja riigi asutatud sihtasutused lisavad väljastatavale arvele Rahandusministeeriumi pangakontod ja viitenumbri ehk asutuse e-riigikassa konto numbri.

Rahandusministeeriumi pangakontod (viitenumber kohustuslik)

 • SEB Pank – EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
 • SEB Pank – EE221010220027690221 (SWIFT: EEUHEE2X)
 • Swedbank – EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
 • Danske Bank – EE403300333416110002 (SWIFT: FOREEE2X)
 • Luminor Bank – EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)

 
Nõuded välismaksekorraldusele


Välisvaluuta laekumiste korral peavad asutused edastama oma välispartneritele vastava Eesti panga BIC-koodi, rahandusministeeriumi pangakonto IBAN-i ning viitenumbri (e-riigikassa kontonumbri).

Viitenumber tuleb makse teostamisel lisada selgituse reale.

Euroopa ehk SEPA makse


SEPA (Single Euro Payments Area) maksena on võimalik teha eurovälismakseid ühest Euroopa majanduspiirkonna liikmesriigist teise (s.o Euroopa Liidu liikmesriigid*, Norra, Island, Liechtenstein, Šveits ja Monaco).

 • Makse valuuta on euro
 • Maksja pank ja saaja pank asuvad Euroopa majanduspiirkonna liikmesriigis (EMP)
 • Saaja kontonumber on IBAN-iga
 • SEPA makse on tavamakse
 • SEPA makse on kulud-kahasse-makse (SHA)**, st maksja ja saaja tasuvad ülekandekulud kahasse

* Euroopa Liidu riigid: Austria, Belgia, Bulgaaria, Eesti, Hispaania, Holland, Horvaatia, Iirimaa, Itaalia, Kreeka, Küpros, Leedu, Luksemburg, Läti, Malta, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia, Soome, Suurbritannia, Taani, Tsehhi, Ungari.

** Kulud-kahasse-makse korral (kui makse saaja asub EMP-s ja makse tehakse EMP-s käibel olevas valuutas) ei tohi ükski makseahelas osalev pank võtta maksekorralduses märgitud summast maha teenustasusid, st  saaja kontole laekub alati täissumma ning laekumise teenustasu võetakse kontolt eraldi kandega.

 

Pangakaardi taotlemine


Deebet- või krediitkaardi saamiseks esitab riigikassale taotluse asutuse, kelle e-kontoga pangakaart seotakse, juht või tema volitatud isik alljärgneval vormil. Taotluse palume saata kas digitaalallkirjaga e-posti aadressile info@fin.ee või aadressil Rahandusministeerium, Riigikassa osakond, Suur-Ameerika 1, 10122 Tallinn.

Deebet- või krediitkaardi sulgemine toimub asutuse e-kirja alusel.

 

 

Kassalise teenindamise eeskiri

Kassalist teenindamist korraldab rahandusministeeriumi riigikassa osakond. Välistoetuse ja välistoetuse kaasrahastamise vahendite kasutamist enne nende riigiasutustele laekumist (eurotoetuste sildfinantseerimine) korraldab rahandusministeeriumi Euroopa Liidu maksete osakond.

Kassaline teenindamine toimub e-riigikassas asutustele kuuluvate e-kontode kaudu e-riigikassa sisese arveldamisena ja krediidiasutustes rahandusministeeriumi kontsernikontode koosseisu kuuluvate arvelduskontode vahendusel vastavalt kassalise teenindamise eeskirjale ja kooskõlas krediidiasutustega sõlmitud lepingu tingimustele.

LISA nr 1 (volikiri) (64.53 KB, RTF)

LISA nr 3 (taotlus sõnumipõhise andmevahetuse kasutamiseks) (50 KB, DOC)

Viimati uuendatud: 14. November 2017