Riigihangete register

Riigihangete register on iseteeninduskeskkond hankijatele hangete läbiviimiseks ja ettevõtjatele neis osalemiseks.

Registrist leiab iga huviline infot avaldatud hangete, sõlmitud lepingute ja esitatud vaidlustuste kohta.

Vt ka kasutusjuhendid, kasutustingimused ja info registri arendamise kohta.

Registri kasutajatugi

 

Teenused hankijatele

 • Hanke läbiviimine
 • Teadete edastamine EL Teatajale
 • Teabevahetus ettevõtjatega
 • Automaatne hindamine ja protokollid
 • X-tee päringud teistesse infosüsteemidesse
 • E-oksjoni võimalus
 • Lepingu sõlmimine

 

Teenused pakkujatele

 • Hangete otsing
 • Vaidlustuste otsing
 • Infotellimuse vormistamine
 • Teabevahetus hankijaga
 • Taotluste ja pakkumuste esitamine
 • Info menetluse käigu ja tulemuste kohta
 • Lepingu sõlmine

 

 

 

Viimati uuendatud: 2. Jaanuar 2018