Sa oled siin

Riigihangete seaduses jõustuvad alates 15.07.2018 muudatused seoses välismaalaste seaduse uute sätetega

Riigihangete seaduses jõustuvad 15. juulil 2018 järgmised muudatused:

• Hankemenetlusest kohustatakse kõrvaldama pakkuja või taotleja, kui teda on karistatud välismaalase Eestis töötamise tingimuste rikkumise võimaldamise eest (RHS § 95 lg 1 p 2).
Seni piirdus kõrvaldamise kohustus pakkuja või taotleja kohta, keda oli karistatud riigis ilma seadusliku aluseta viibivale välismaalasele töötamise võimaldamise eest.

• Esialgsest 6 kuud varem jõustuvad riigihangete seaduse sätted, mis kohustavad kontrollima alltöövõtjate puhul kõrvaldamise aluste puudumist nii hankemenetluse jooksul kui ka pärast hankelepingu sõlmimist hankelepingu täitmisel. Kohustus puudutab ehitustööde hankelepingu ja ehitustööde kontsessioonilepingu sõlmimiseks korraldatavaid hankeid, mille maksumus on võrdne riigihanke piirmääraga või ületab seda (RHS § 122 lg 2, 3, 6 ja 6).

NB! Enne 2018. aasta 15. juulit alustatud hankemenetlused viiakse lõpuni, lähtudes riigihangete seaduse 2018. aasta 15. juulini kehtinud redaktsioonis sätestatud nõuetest.

Viimati uuendatud: 27. juuni 2018