Sa oled siin

Riigihangete registrist saab rohkem teavet kõrvaldamise aluste kohta

Alates 3. maist täienesid hankijatele kättesaadavad päringud äriregistrisse ja karistusregistrisse.

1. Äriregistri päringu täiendused

Hankijatele “Teabevahetuse” töölehel hankes osalevate taotlejate ja pakkujate kohta kättesaadav päring “Äriregistrist – Isikute nimekiri B-kaardil” asendub uue päringuga: “Äriregistrist – seotud isikud”. Päring hõlmab lisaks esindusõiguslikele isikutele ka kandeväliseid isikuid nagu nõukogu esimees, nõukogu liikmed ja volitatud isik.

2. Karistusregistri päringu täiendused

Hankijatele “Teabevahetuse” töölehel hankes osalevate taotlejate ja pakkujate kohta kättesaadav päring “Karistusregistrist – karistuste päring” asemel saab olema kolm erinevat päringut:

a)           “Karistusregistrist – RHS § 95 lg 1 p-d 1-3 ja lg 4 p 11 kõrvaldamise alused ettevõtja ja seotud isikute kohta”.
Päring tagastab karistused ettevõtja ja päringuga “Äriregistrist – seotud isikud” saadud isikute kohta kohustuslike kõrvaldamise aluste (RHS § 95 lg 1 p-d 1-3) ja ühe vabatahtliku kõrvaldamise aluse (maksualased süüteod RHS § 95 lg 4 p 11) osas;
b)           “Karistusregistrist – RHS § 95 lg 1 p-d 1-3 ja lg 4 p 11 kõrvaldamise alused vabalt valitud isiku kohta”.
Päring võimaldab kontrollida karistusi osaleva ettevõtjaga seotud isikute (sh välismaiste) osas, keda ei ole kantud Äriregistrisse. Päring hõlmab kohustuslikke kõrvaldamise aluseid (RHS § 95 lg 1 p-d 1-3) ja ühte vabatahtlikku kõrvaldamise alust (maksualased süüteod RHS § 95 lg 4 p 11). Päringut saab teha isikukoodi, nime ja isikukoodi või nime ja sünniaja järgi.
c)            “Karistusregistrist – RHS § 95 lg 4 p 2 ja 5 vabatahtlikud kõrvaldamise alused ettevõtja kohta”.
Pärida saab RHS § 95 lg 4 punktides 2 ja 5 nimetatud vabatahtlikke kõrvaldamise aluste olemasolu hankes osaleval ettevõtjal.

Tähelepanu! Hanke korraldaja liigiga “Toetuse saaja, kes ei ole hankija RHS tähenduses” ei saa läbi riigihangete registri teha päringuid andmete osas, mis ei ole talle äriregistrist ja karistusregistrist tasuta kättesaadavad:

a)           “Äriregistrist – majandusaasta aruanne”: päringut ei saa teha;
b)           “Äriregistrist – seotud isikud” tagastab andmed vaid B-kaardile kantud isikute kohta;
c)            Karistusregistri päringuid teha ei saa.

Viimati uuendatud: 3. mai 2018