Sa oled siin

Riigihangete registri projekti lühikokkuvõte

 

Mis? Riigihangete register on iseteeninduskeskkond, mis pakub hankijatele riigihangete läbiviimise ja ettevõtjatele neis osalemise võimalust. Registris on igale huvilisele kättesaadavad hanke alusandmed ja - dokumendid, lepingute ja vaidlustuste andmed. Ettevõtjad saavad keskkonna vahendusel esitada elektroonilisi taotlusi ja pakkumusi ning hankijad saavad neid registris menetleda.

Miks uus? 2007. aastast kasutusel olev register on tehniliselt aegunud, puuduvad uue riigihangete regulatsiooni paindlikud võimalused ja innovaatilised e-hanke tööriistad, nagu e-kataloog, dünaamiline hankesüsteem ja integreeritud hankepass.

Millal? Uus register alustab tööd 22. oktoobril 2018. aastal.

Mis on eesmärk? Uus riigihangete register toetab nutikalt digitaalset e-riigihangete korraldust. Eesmärk on, et iga soovija oskaks registri vahendusel leida endale huvipakkuvad andmed ja saaks hakkama elektrooniliselt riigihanke korraldamise või pakkumuse esitamisega.

Lisaks toetab uus register täielikule e-riigihangete korraldusele üleminekut. E-hanked vähendavad halduskoormust, riigihanke osapoolte kulusid ja on läbipaistvamad.

Mis muutub paremaks? Olulisemad muudatused, mis lihtsustavad hanke korraldust:

  1. Info kättesaadavus ja hangete läbipaistvus paraneb. Hangete, lepingute ja vaidlustuste otsingut on oluliselt täiendatud. Võimalik on otsinguid salvestada, hankeid jagada või e-postile teavitusi tellida.
  2. Uus register võimaldab rakendada paindlikku uut riigihangete regulatsiooni, näiteks menetleda hanke osasid eri aegadel, teha pakkumuste kontrolli tegevusi korduvalt või erinevas järjekorras.
  3. Failipõhiselt hanke ja pakkumuse lahenduselt suuname hankijaid ja pakkujaid üle minema andmepõhisele lähenemisele ehk tõelisele e-hankele.
  4. Päringuid teistesse infosüsteemidesse kõrvaldamise aluste ja kvalifitseerimistingimustele vastavuse kontrollimiseks saavad enda kohta teha ka ettevõtjad ise.
  5. Hangete tõhustamise eesmärgil  on võimalik kasutada innovaatilisi e-hanke tööriistu, nagu hankepass ja e-kataloog. Järgmisel aastal lisanduvad dünaamiline hankesüsteem, e-oksjon kõigile numbrilistele hinnatavatele väärtustele, hankeplaan ja turu-uuringud.
  6. Registrit on mugav kasutada ka nutiseadmetest.
  7. Keskkond on kaasajastatud arhitektuuri, tehnilise platvormi ja kasutajaliidesega.

Kas register on nüüd valmis? Ei, töö jätkub. 2019. aastal lisanduvad e-hanke tööriistad, nagu  e-oksjon, dünaamiline hankesüsteem, kvalifitseerimissüsteem, turu-uuringud, hankeplaani koostamise võimalus, avaandmed.

Kes projektis osalesid? Rahandusministeerium koostöös Infotehnoloogiakeskuse ja arendajaga Nortal AS. E-kataloogi lahendus valmis Registrite ja Infosüsteemide Keskusel koostöös arendajaga AS CGI Eesti. Hindamatu panuse analüüsi ja testimisse andsid kasutajate poolt hankijate ja pakkujate esindajad 26 asutuse ja 12 ettevõtja juurest.

Rahastus? Projekti „Täieliku e-riigihangete võimekuse loomine“  planeeritud kogumaksumus on ca 2,5 miljonit eurot. Projekti eelanalüüsi koostas Datel AS, arendustöid teostab Nortal AS. Projekte  rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist.

Palju tehakse praegu e-riigihankeid? Juba praegu korraldatakse üle 90% protsendi riigihangete registris välja kuulutatud hangetest e-pakkumustega.

Palju riigihankeid korraldatakse? 2017. aastal korraldati 10 375 riigihanget.

E-riigihangetele üleminek. Uue registri kasutusele võtmisega tähistame sümboolselt 18.10.2018 kogu Euroopa Liidus toimuvat üleminekut täielikule elektroonilisele teabevahetusele riigihangetes, see hõlmab nii  alusdokumentide kättesaadavaks tegemist, taotluste ja pakkumuste esitamist aga ka selgituste andmist. 

Kust saab infot uue registri kasutamise kohta? Kes nõustab?
Register asub aadressil https://riigihanked.riik.ee.
Info uue registri kohta on kättesaadav ka rahandusministeeriumi riigihangete poliitika veebilehelt https://www.rahandusministeerium.ee/et/riigihangeteregister.
Kasutajaid abistab registri kasutajatugi register@riigihanked.riik.ee, tel 611 3703, 611 3693.

Lisainfo:

  • E-oksjonit palume alustavatesse hangetesse mitte planeerida, kuna e-oksjoni funktsionaalsust esialgu uues registris ei ole.
Viimati uuendatud: 31. oktoober 2018