Sa oled siin

Riigihangete praktilised küsimused ja riigihangete registri uued võimalused

Koolituse esimesel päeval käsitletakse praktilisi küsimusi seoses riigihangete üldpõhimõtete rakendamisega, hankekorra, hankeplaani kehtestamisega ja turu-uuringute läbiviimisega. Koolitusel käsitletakse ka EL struktuurivahendite kasutamisel  ja Rahandusministeeriumi järelevalvepraktikas leitud riigihangete nõuete rikkumiste kohta. Tutvustatakse hankelepingute muutmise lubatavust puudutavaid küsimusi.

Koolituse teisel päeval antakse uue registri kasutamise praktikast tulenevaid soovitusi e-menetluste korraldamisel. Tutvustatakse riigihangete registri uusi e-hangete läbiviimist toetavaid töövahendeid nt hankepass, eduka pakkuja automaatkontroll, ehituslepingutes alltöövõtjate kontroll, dokumendipank, hankeversioonide võrdlemine e-oksjon, dünaamiline hankesüsteem, eelteatega hanke alustamine. Koolitus toimub loengu vormis.

Sihtrühma kuuluvad riigi ja kohaliku omavalituse ametiasutuste ja ametiasutuste hallatavate asutuste teenistujad, avalik-õiguslik juriidiliste isikute, Eesti Panga ja tema juures asuvate asutuste töötajad, riigitulundusasutuste ning riigi- ja kohaliku omavalitsuse osalusega äriühingute töötajad ning mittetulundusühingud ja sihtasutused, kes oma töös juhinduvad riigihangete seadusest. Koolitusele on eelkõige oodatud need, kes kevadel koolitusel ei osalenud.

Koolituste ajad:

Tallinna koolitus toimub 31.10-01.11.2019 Suur-Ameerika, 1, Tamme saalis.

Lisaks Tallinna koolitusele toimub samasisuline koolitus ka 17.-18.10.2019 Tartus.

Koolituse päevakava:

Riigihangete praktilised küsimused ja riigihangete registri uued võimalused

1. päev
9.30-10.00 Registreerimine
10.00-11.30 Riigihanke korraldamise üldpõhimõtted. Mario Sõrm (Rahandusministeerium)
                   Tähelepanekuid riigihangete järelvalve praktikast. Estella Põllu (Rahandusministeerium)
11.30-11.50 Kohvipaus
11.50-12.50 Turu-uuringud. Hankekord ja hankeplaan. Kadri Härginen (Advokaadibüroo Sorainen)
12.50-13.50 Lõuna
13.50-15.20 Hankelepingute muutmine. Evelin Karindi-Kask (Rahandusministeerium)
15.20-15.40 Kohvipaus
15.40-16.40 Auditites leitud riigihangete nõuete rikkumised. Kaur Siruli (Rahandusministeerium)

2. päev
9.30-10.00   Registreerimine ja tervituskohv
10.00-11.15 Tähelepanekud ja soovitused registris e-hanke läbiviijale. Maarika Tork (Rahandusministeerium), Külli Raidma (AS Nortal)
11.15-11.35 Kohvipaus
11.35-12.50 E-hanget hõlbustavad abivahendid registris, nt hankepass, eduka pakkuja automaatkontrollid, ehituslepingutes alltöövõtjate kontroll, dokumendipank, hankeversioonide võrdlemine. Maarika Tork (Rahandusministeerium), Külli Raidma (AS Nortal)
12.50-13.50 Lõuna
13.50-15.05 Uued e-hanke tööriistad: e-oksjon, dünaamiline hankesüsteem, eelteatega hanke alustamine. Maarika Tork (Rahandusministeerium), Külli Raidma (AS Nortal)

Osalemise tingimused:

Koolitustele eelregistreerumine toimub läbi riigitöötaja iseteenindusportaali (RTIP) koolitusmooduli. Kui teie asutus ei ole riigitöötaja iseteenindusportaali kasutaja, siis kasutage koolitusele registreerimiseks portaali avalikku vaadet (https://www.riigitootaja.ee/rtip-public/kesksed_koolitused). Juhul kui link ei avane, tuleb viidatud aadress kopeerida oma internetilehitseja aadressireale.

Isik loetakse osalejaks pärast tema sihtrühma kuuluvuse kontrollimist. Kinnitus koolituskoha saamise või selle tagasilükkamise kohta saadetakse e-posti aadressile hiljemalt 2 tööpäeva peale registreerimistähtaja lõppu.

Kui peale registreerumist selgub, et registreerunul ei ole võimalust  koolitusel siiski osaleda, palume sellest esimesel võimalusel teada anda koolituse korraldajale e-posti teel: koolitused@publicon.ee ja oma asutuse koolitusjuhile ning leida endale asendaja.

Kui koolitusele registreerinud ja kinnitatud isik loobub koolitusel osalemast ja teavitab koolituse korraldajat (OÜ Publicon) sellest vähem kui 5 tööpäeva enne koolituse toimumist ja talle ei leita osapoolte (registreerinud isik, tema tööandja asutus, OÜ Publicon ja Riigi Tugiteenuste Keskus) poolt sihtgruppi kuuluvat asendajat või isik ei läbi koolitust ettenähtud mahus või isik jätab koolitusel osalemata, siis loetakse ta katkestajaks.

Katkestamise korral esitab koolituse korraldaja katkestanud teenistuja asutusele arve koolituskoha maksumuse ulatuses, summas 49,52€.

Koolitusele registreerumisega kinnitab osaleja, et nõustub koolitusel osalemise ja tühistamise tingimustega.

Lisainfo:

  • Koolitusmaterjalid on elektroonilised ning tehakse osalejatele kättesaadavaks riigitöötaja portaalis vahetult enne koolitust. Kui soovite materjale paberil, palume need teil endal välja printida.
  • Koolitust viiakse läbi programmi "Inimressursi koolitus ja arendamine" raames ning rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist ja riigieelarvest omafinantseerimiseks ettenähtud vahenditest. 
  • Korraldajatel on õigus gruppi vähesel täitumisel alla planeeritud grupi suurust planeeritud koolitusgrupi suurust vähendada, koolitus edasi lükata ja/või tühistada.
  • Korraldajad jätavad endale õiguse jooksvalt otsustada koolituskohtade jaotuse osas asutuste vahel.
  • Koolituskohtade suure täituvuse korral on õigus piirata osalejate arvu ühest asutusest.
  • Koolituspäev sisaldab kohvipause ja lõunaid.

 

Publicon konverentsid
T: +372 740 4095
E: koolitused@publicon.ee
Kontaktisik: Kristin Lillemäe

Viimati uuendatud: 3. september 2019